Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
 

Yargıtay/hukuk
Numara:18/1982
D. No:19/1982

Hasan M. Lâtif ile Dt. Erdoğan MirataKira sözleşmesi –Sözleşmenin feshi –Yasal kiracı – Yasal kiracının tanımı –Kira bedelinin tesbiti – Yeni saptanan kira bedelinin ödenmesinin başlangıç tarihi17/81 Kira Denetim Yasası Md.6(2)

İndir

05.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:66/1981
D. No:1/1982

Türk Bankası Ltd. ile Kemal Birgen arasındaİstinaf etme süresinin uzatılması için istida - İlk Mahkemenin süreyi 3 gün için uzatması - Sürenin uzatılması kararı aleyhine istinaf - Yargıtayın süre uzatımı ile ilgili istidaların E.35 n.2 altında ihbarlı (çift taraflı) olarak yapabileceği görüşüH.M.U.T., E.35, N.2

İndir

13.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:62/1981
D. No:2/1982

Safiye Altan Harmani ile Hüseyin BaşolAvukatlıktan çekilme -. Tahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Yasal kiracı - Yasal kiracılığın ispatı - Davacının şahadetle ispatlaması - İhbarname - Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md. 30

İndir

25.01.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:59/1981
D. No:3/1982

Başsavcılık ile Saffet Mehmet AliEk davalı - Başsavcılığın davaya 2. davalı veya ek davalı olarak eklenmesi için istida - Davalının ek davalı talebine itirazı -...........

İndir

03.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:3/1982
D. No:4/1982

Dr. Cahit Gürel ile Mukaddes AtıfUsül - Talep takririnin tadili – Layihaların tadilinden sonra şahit çağrılması - Ttalep takririnde tadilat yapılmasından sonra yeniden şahit çağrılıp çağrılamayacağı hususunda hüküm içermemesi -H.M.U.T. E.33, N.7

İndir

05.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1981
D. No:5/1982

Aytekin Cavit Özmaya ile Muharrem NasırTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Masraf emri - İlk Mahkemnin Davacı aleyhine masraf emri vermesi - Müşkülât - Davacı ile Davalının mali durumlarının karşılaştırılması -..............

İndir

12.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:56/1981
D. No:6/1982

Osman Nizami ile Havva Mustafa HüsnüTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Makul surette ihtiyaç -Müşülât - Tarafların mali durumları ve karşılaşacakları zorlukların karşılaştırması -Yasal kiracı - Tahliye emrinin icrasının durdurulması..............

İndir

25.02.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1982
D. No:7/1982

Hüseyin Konuralp ile. Başsavcılık– Davacının 1960 yılında yazılı bir sözleşme ile bir Rumdan 330KL karşılığı taşınmaz mal satın alması –Usül – Hukuk Muhakemeleri usulü Tüzüğü Emir 35 nizam 10 altında bir ihbar dosyalanarak Mahkeme kararının düzeltilmesi istemi-Şahadet –Şayia şahadet –7/80 Yab. Satın Alınan Taş Mal. Kaydı Y

İndir

02.03.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1981
D. No:8/1982

Feridun Kadır ile Ali İrfan nTahliye - Esasa müteallik tadilât ve müessir yeni inşaat yapılacağı gerekçesiyle tahliye talebi – Esasa müteallik deyiminin tanımı –17/81 Md.7(1)(ı) ve 18/73 Md.7(1)(i)

İndir

16.03.1982

Yargıtay/hukuk
Numara:4/1982
D. No:9/1982

Fedai Hüseyin ile Fatma Cahit CanberkHükmün iptali (set aside) – Davalı adına davada bulunan avukatın uzlaşma sonucu hüküm vermesi – Davalının hükmün iptâli için istida dosyalaması –Usul - Layiha –Uzlaşma - Uzlaşmanın iptali –H.M.U.T., E.27, N.3

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon