Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.12.1878

Yargıtay/hukuk
Numara:29/1978
D. No:/

Servet Lisani ile Oğuz ÖnkayaSözleşme Yasası - Mersum borç senedinden doğan alacak talebi - Mersum borç senedi - Şahadet - Mersum borç senetlerinin muhtevalarının kati şahadet olması -Hukuk Usulû - Mersum borç senedine karşı yapılabilecek müdafaalar -Fasıl 149 Sözleşmeler Yas.Md. 80

İndir

26.02.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:53/1978
D. No:/

Mehmet Şerif ile Adem Associates Ltd.Ara emri - Davacıya ait paketleme evine Davalının müdahale etmemesi için geçici ara emri verilmesi -Sözleşme -................

İndir

27.02.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:4/1978
D. No:/

Ziyat Mehmet ile Ayhan SalihTrafik Kazası - Kaza sonucu ağır yaralanma - Sorumluluk - Trafik kazasında kusur oranı - İhmalkâr sürüş - Tazminat - Genel tazminat -..............

İndir

10.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1978
D. No:/

Salâhi Abdurrahman ile Ahmet HulusiHaksız Fiiller - Biçer-döver makinesini dikkatsiz ve ihmalkâr sürmeden çıkan yangın neticesi komşu tarlalardaki ürünün yanması ve tazminat talebi -İstinaf -Hukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü – E.14 n.2 ile E.35 n.28 - Yargıtayın istinafları birleştirerek görebilmesi –H.M.U.T. E.14, N.2, E.35, N.28

İndir

25.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:5/1978
D. No:/

Mustafa Gümüş ile Olgun DurmuşGıyaben verilen hükmün iptali - Sûre uzatma istidaları - - Hukuk Usulû - Davalının gıyabında verilen hükmün 15 günlük iptal etme süresinin uzatılması müracaatı H.M. U.T., E. 57,N.2

İndir

25.04.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:25/1978
D. No:/

Arplast Co. Ltd. ile Dev-İş Sendikasıİş Uyuşmazlığı - İş uyuşmazlığı sonucu Davacı Sendikanın greve gitmesi -Grev – Grevle ilgili İlk Mahkemece verilen geçici ara emrine karşı Davalı işverenin (şirketin) istinafı –Ara Emri................

İndir

11.05.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1978
D. No:/

Pembe Hüseyin ile Ali Macit HalilTrafik kazası - Kaza neticesi ağır yaralanma - Sorumluluk - Tazminat - Genel tazminat ---------------

İndir

17.05.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1978
D. No:/

Şerife Fikret ile Eray CemilGıyaben davanın iptali - Davalı veya Davacının gıyabında davayı sonuçlandırmada katı bir tutum içine girmemeleri ve makul esneklik göstermeleri gereğiH.M.U.T., E.33, N.4

İndir

25.05.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:2/1978
D. No:/

K.T.T. İş. Ltd. Şti. ile Riza ÖztükelSözleşme - Hizmet sözleşmesi - 1 yıllık hizmet sözleşmesi – Süresi dolmadan hizmet sözleşmesine son verilmesi - Davacının maaş kaybı-Tazminat...........

İndir

30.05.1978

Yargıtay/hukuk
Numara:21/1978
D. No:/

Sadi Cemal ile Salih NaimAra Emri - Davacılara tahsisli tarlaya Dava- Daha üstün hakka sahip olma -İdari kararın kesinleşmesi -...............

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon