Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
22.03.1974

Hukuk/istinaf
Numara:3/1974
D. No:/

Ahmet Naim ile İnciser RedmiTahliye - Arazi işgali -Hukuk Usulü - Şahadet - Masraf Emri...............

İndir

22.03.1974

Hukuk/istinaf
Numara:4/1974
D. No:/

Mahmut Arif ile Hüsnü HasanTarafların Anlaşması - Davanın Takipten Vazgeçilmesi - Hukuk Usulü - Davanın takibinden vazgeçilebilmesi -14/60 Adalet Mah.Y. Md.31, H.M.U.T.,E.15 N.1

İndir

11.04.1974

Hukuk/istinaf
Numara:1/1974
D. No:/

Mehmet Ömer ile Evkaf MüdürüHukuk Usulü - Dava ünvanı -Türk Yönetimi - Türk Yönetimi veya kontrolündeki kuruluþlar aleyhine 28.12.1967 tarihinden önceki devre için dava açılamaması - Hukuk Usulü - Yetki itirazı -Tefsir -1967-73 Temel Kurallar, Md.18/B

İndir

09.05.1974

Hukuk/istinaf
Numara:12/1974
D. No:/

Bekir Nuri ile Hüdaverdi İbrahimTrafik Kazası - Yaralanma - İstinaf – Tazminat ve kusur aleyhine istinaf -Özel tazminat - Genel tazminat - Müstakbel kazanç kaybında çoğaltıcı rakam - Şahadet - İstinaf Mahkemesinin genellikle İlk Mahkemenin kararlarına müdahale etmemesi -Masraf Emri - Zay olan masraf (trown away costs)...............

İndir

16.05.1974

Hukuk/istinaf
Numara:15/1974
D. No:/

Hasan Zihni ile Yusuf AbdurrahmanHukuk Usulü - Şahadetin değerlendirilmesi - İstinaf - Yüksek Mahkemenin İlk Mahkeme bulgularIna müdahale ederken göz önünde bulundurduğu ilkeler...................

İndir

21.05.1974

Hukuk/istinaf
Numara:8/1974
D. No:/

Hulûsi Sadık ile Salih H. Kara SalihMahkemede yapılan anlaşmaya riayetsizlik - Gerekçeli Karar -Hukuk Usulû - Şahadet - Şahadetin çelişkili olduğu iddiası-..............

İndir

23.05.1974

Hukuk/istinaf
Numara:2/1974
D. No:/

Lütfiye Ahmet Galip ile Osman HakkıHukuk Usulü - Talep ve müdafaa takriri - Sınır ihtilafı – Ön itiraz - Sınır tespiti yapılmadan dava açılamayacağı ön itirazı -- Dava sebebi - İlk Mahkemeye yeniden görüşülmek üzere davanın iade edilmesi...............

İndir

11.06.1974

Hukuk/istinaf
Numara:16/1974
D. No:/

Derviş A. Raşit ile Vergi Dairesi MüdürüYeşilova İskaiye Komitesi -Ödenmeyen vergi için istida - Havale istemi - Anayasanın 144. maddesi - İstinaf - Havale istemi aleyhine istinaf - 31/62 sayılı Vergi Tahsil Yasası - Yasanın 10. maddesi - 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası - Anayasanın 146. maddesi - Yüksek Anayasa Mahkemesinin münhasır yargı yetkisi -Fasıl 342 İskaiye Mıntakaları (Köyler) Yasası

İndir

14.06.1974

Hukuk/istinaf
Numara:19/1974
D. No:/

Emine Ahmet ile Abdullah MehmetHukuk Usulü - Gıyaben verilen hükmün iptali - İstinaf - Doğal Adalet İlkeleri - Doğal adalet ilkelerine göre bir kimsenin iddialarını kanıtlamak için şahadet verme hakkından mahrum edilememesi.H. M. U. T., E. 17 N. 10

İndir

18.06.1974

Hukuk/istinaf
Numara:18/1974
D. No:/

Remzi Yusuf ile Özkan Mustafa MustafaHaksız Fiil - Davacının tarlasından kum alınması sonucu oluşan zarar ziyanın talebi - Hukuk Usulü - Şahadet - İhtimaller dengesi - Talep takriri - İstinaf - Avukat Ücreti - Masraf - Masraf listesi -............

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon