Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.03.1972

Hukuk/istinaf
Numara:2/1972
D. No:/

Hasan Mehmet ile Vakıflar ve Din İşleri DairesiMersum Borç Senedi - Alelade senet - Kefil - Sadece kefilin dava edilmesi - Kira borcu için kefil - Davanın tekrar dinlenmemesi 1967 Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

30.03.1972

Hukuk/istinaf
Numara:3/1972
D. No:/

Hüseyin Mustafa Çoban ile Haşim AliHaksız Fiiller - Haksız fiilden doğan tazminat - Tazminat - Tazminatın müstakbel kazanç kaybından dolayı yükseltilmesi -Dikkatsiz araç sürme -Müterafik Kusur.................

İndir

30.03.1972

Hukuk/istinaf
Numara:1/1972
D. No:/

Ahmet Yusuf ile Mustafa AhmetHaksız Fiiller - Tazminat - Trafik kazası - Dikkatsiz veya ihmalkârane sürüş -Hukuk Usulü - Şahadet.................

İndir

04.05.1972

Hukuk/istinaf
Numara:5/1972
D. No:/

Kemal Hasan ile Hasan AtaiTahliye - Tahliye edilmiş dükkana yapılan zararın tazmini - İstinaf - İlk Mahkemenin tanıklara ilişkin bulgularına genellikle müdahale edilmemesi..............

İndir

11.05.1972

Hukuk/istinaf
Numara:7/1972
D. No:/

Nazım E. Salâhi ile L/şa, Girne Kaza İdare AmiriAra Emri - Kuyu kazılmaması için verilen ara emri - Hukuk Usulü - Ara emri istidası dinlenirken davanın esasına girilmesi gerekli olan hallerde bunun mümkün olması-Fasıl 351 Kuyular Yasası, Md.3(1), 1960 Ad. Mah.Y.

İndir

23.05.1972

Hukuk/istinaf
Numara:10/1972
D. No:/

Hasan Musa ile Doğan Sigorta A.Ş.Sigortalar - Kasko veya geniş kapsamlı araba sigortası - Sigorta Poliçesi - Poliçede düzenlenen hakeme havale kuralları -İspat külfeti - Hakeme havale Fasıl 4, Tahkim Yasası , Md.8

İndir

21.06.1972

Hukuk/istinaf
Numara:11/1972
D. No:/

Lefkoşa Türk Bankası Ltd. ile Ali AlparslanPoliçelerin kabul edilmemesi veya gününde ödenmemesi halinde alacaklının zarar ziyan (liquidated damages) olarak faiz alma hakkı - Poliçe - Poliçede faizFasıl 262 Poliçeler Yasası, Md. 57(a), 14/60

İndir

21.06.1972

Hukuk/istinaf
Numara:12/1972
D. No:/

Ayşe Hüseyin Ömer ile Orhan CemalYasanın 6. maddesinin tefsiri - Kira bakiyeleri -Hukuk Usulû - Çoğunlukla verilen istinaf kararlarının bağlayıcılığı ve İlk Mahkemelerin uyma zorunluluğu.1967, Kira Tanzim ve Murakabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

26.06.1972

Hukuk/istinaf
Numara:13/1972
D. No:/

Süleyman Cemal ile Asım OsmanÖdeme kudreti - Kira Bakiyesi - Hukuk Usulü - Tamir edilmeyen eve tam kira ödenmemesi gerektiğine ilişkin iddia1967Kira Tanzim ve Murrikabe (Geç. Hük.) Yasası

İndir

29.06.1972

Hukuk/istinaf
Numara:8/1972
D. No:/

Ahmet Tilki ile Salih KemalHukuk Usulü - Yeniden şahit çağırma - Duruşma tamamlandıktan sonra şahit çağırma - Duruşma tamamlandıktan sonra evrak ibrazı1960 Adalet Mah. Yasası, Md.48

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon