Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.01.2017

Yargıtay/ceza
Numara:111-112/2013
D. No:2/2017

Ali Alevşimşek ile KKTC Başavcısı arasında. Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu - Kanunsuz uyuşturucu madde satın almak - Cezalandırma prensipleri - Ceza takdiri - Uyuşturucu suçlarında ceza takdir ederken kamu menfaatinin korunması gereği.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.2 12 24(1)(a)(2)(A)(3) 21/73 Uyuşturucu Maddeler Nizamnamesi - Md. 3 4(1)

İndir

25.01.2017

Yargıtay/ceza
Numara:113/2016
D. No:1/2017

KKTC Başsavcısı ile Çağrı Ülker arasındaCezalandırma prensipleri - Ölümle neticelenen trafik kazasında ceza takdiri - Kaza anında başka suçların da işlenmiş olması.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

30.03.2017

Yargıtay/ceza
Numara:14-15-16-17/2017
D. No:3/2017

Bengi Erdel, Dicle Erdel, Mehmet Erdel ile KKTC Başsavcısı arasındaAdli ölüm tahkikatı - Ölüm sorgu yargıcının bulgusal yargı yetkisi - Ölüm nedenleri konusunda soruşturma yapılması - Ölünün mezardan çıkarılmasını emretme yetkisiFasıl 153 Ölüm Sorgu Yargıçları Yasası - Md. 257

İndir

05.04.2017

Yargıtay/ceza
Numara:136/2016
D. No:4/2017

KKTC Başsavcısı ile Enahoro Arausi arasındaCeza takdiri - İthamın kabul edilmesiden sonra suçla sıkı sıkıya bağlı olmayan ağırlaştırıcı olguların kabul edildiği varsayılmaması - İddia Makamı ve Müdafaanın olgularında esaslı bir fark veya çelişki olması durumunda ceza takdirinden önce Sanığa şahadet sunma veya mahkemeye izahat yapma hususunda fırsat verilmesi gereği - İkrar değişikliği (change of plea)Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.210

İndir

15.05.2017

Yargıtay/ceza
Numara:12/2017
D. No:5/2017

Meliz Akçal ile KKTC Başsavcılığı arasındaHamileliğin sonlandırılması - Genel olarak kamuya zararlı suçlar - Ceza takdiri - Cezalandırma prensipleri - Suça iten faktörlerin hafifletici neden olarak değerlendirilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.168

İndir

24.05.2017

Yargıtay/ceza
Numara:180/2015
D. No:7/2017

Ahmet Çerkez ile KKTC Başsavcılığı arasındaKanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu - Tasarruf unsurunun ispat külfetinin iddia makamında olması - Müşterek tasarruf (joint possession) - Sözlü beyanların şahadet olarak ibrazı - Gönüllü itiraf - İddia Makamının şahidine soru sorulmaması - Suç ortağının mahkemede şahadet verememesi - Sanığın yeminsiz izahat vermesi.4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - Md.23 24 (1)(a) (2)(A)(3)

İndir

25.05.2017

Yargıtay/ceza
Numara:66,69/2015
D. No:6/2017

Ali Aziz Zenginses ile KKTC Başsavcısı arasındaÖlümle neticelen trafik kazası - Adam öldürme (Manslauther)- Expert evidence (Blirkişi şahadeti) - Ağır ihmal (Gross negligence) - Voluntary manslaughter (İsteyerek adam öldürme) - Involuntary manslaughter (İstemeden adam öldürme) - Pervasızlık - Ceza Takdiri - Ölümle neticelenen trafik kazalarında ceza takdir edilirken amme menfaatinin korunması gereği.Fasıl 154 Ceza Yasası - Md.205 210

İndir

14.06.2017

Yargıtay/ceza
Numara:77/2014
D. No:8/2017

KKTC Başsavcısı ile İsmail Karaşahin arasındaUyuşturucu madde tasarrufu - Muhafazanın tanımı - Tasarrufta niyet unsuru - Zımni tasarruf - Müşterek tasarruf - Beyanın değer taşıması için beyanın yemin tahtında verilen şahadet ile desteklenmesi gereği - Çevre şahadet - Evidential burden of proof4/72 Uyuşturucu Maddeler Yasası - M. 24(1)(a)(2)(B)(3) Fasıl 154 Ceza Yasası - Md. 245 Fasl 155 Ceza Usul Yasası - Md.85(1)

İndir

21.06.2017

Yargıtay/ceza
Numara:40/2017
D. No:9/2017

Ümit Erhun Şeytanoğlu ile KKTC Başsavcısı arasındaUyuşturucu Madde Bağımlıları ve Kullanıcıları Hakkında Denetimli Serbestlik Yasasının amacı - Kişisel kullanım amacı - Ceza hukukunda belirlilik ve kanuniliğin esas olması28/2016 Denetimli Serbestlik Yasası - Md.3 5(2)(B)

İndir

21.06.2017

Yargıtay/ceza
Numara:52/2017
D. No:10/2017

Hüseyin Karabıyık ile KKTC Başsavcısı arasındaCeza aleyhine istinaf - Cezalandırma prensiplerifasıl 154 Ceza Yasası - Md.137

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon