Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.02.1976

Yargıtay/ceza
Numara:1/1976
D. No:/

Cemaliye Ali ile Emniyet Müdürlüğü arasındaKonut işgali - Zorla alıkoyma - Yasaların Geriye Yürümemesi -Mahkümiyet ve ceza aleyhine istinaf - Yargıtayın istinaf sebebi olmasa bile esaslı adli bir hatayı düzeltme yetkisi-Tahsis belgesi olmaksızın ev işgaline ilişkin tasarrufun geri alınmasının 23/5 ve 33/5 sayılı Yasalara göre mümkün olabilmesi.Fasıl 154 Ceza Yasası, md. 281A

İndir

04.03.1976

Yargıtay/ceza
Numara:2,3,4/1976
D. No:/

Şefik Suyolcu vd ile Emniyet Müdürlüğü arasındaTutukluluk - Tutukluluk emri -İstinaf - Mahkemenin tutukluluk emri verirken takip etmesi gereken usul - ŞahadetFasıl 155 Ceza Usul yas. Md.24

İndir

04.03.1976

Yargıtay/ceza
Numara:5/1976
D. No:/

Kemal İbrahim Sadrazam ile Başsavcılık arasındaHırsızlık - Hayvan hırsızlığı – Kamu görevlisi tarafından hırsızlık - Af - Sanığın af iddiası - İstinaf hakkı -Mahkemenin ceza meselelerinde verdiği kararların hangilerine karşı istinaf edilebileceği.29/75 Barış ve Özgür. Af Yasası,Md.3(ç)

İndir

19.03.1976

Yargıtay/ceza
Numara:11,12/1976
D. No:/

İbrahim Çömez vd ile Başsavcılık arasındaHırsızlık - Suçun işlendiği yerle ilgili yeterli tafsilâtın Sanıklara verilmediği itirazı –İthamname -F. 154 Ceza Yas.md. 20, 255, 262, F.155.Md.39(g)

İndir

30.03.1976

Yargıtay/ceza
Numara:8/1976
D. No:/

Asaf Acar ile Başsavcılık arasındaSuç işleme kastıyle ihkametgâıha kırıp girme - Hırsızlık - Cezanın ağırlığı - Yaygın olan suçlara ibret verici ceza verilmesi ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası, md. 291, 292(a)

İndir

08.04.1976

Yargıtay/ceza
Numara:7/1976
D. No:/

Kemal Kahraman ile Başsavcılık arasındaDükkan açma - Hırsızlık - Hırsızlık eşya tasarrufu - Suçunu kabul eden sanığın istisnaen mahkûmiyet aleyhine istinaf edebilmesi –İthamname - Cezanın ağırlığıFasıl 154, Fasıl 155, Md.135(b)

İndir

04.05.1976

Yargıtay/ceza
Numara:14/1976
D. No:/

Nusrettin Filiz ile Başsavcılık arasındaTabiat kurallarına aykırı cinsi mûnssebet - Mahknmiyet aleyhine istinaf -Şahadet -Sanığın avukat tarafından temsil edilmeden bizzat mûdafaada bulunması - Mahknmiyetin başlama tarihi -Yargıtayın mahkumiyetin başlama tarihini tespit etme yetkisiFasıl 155 Ceza Usul Yas. Md.147(1)

İndir

01.06.1976

Yargıtay/ceza
Numara:19/1976
D. No:/

Kemal Hasan Abdullah ile Emniyet Müd. ArasındaYabancıya mal satma - Cezanın ağırlığı - Ceza takdiri – Kamu yararı6/69 Yabancıya Mal Satışını Meneden Kural

İndir

05.07.1976

Yargıtay/ceza
Numara:16/1976
D. No:/

İbrahim Ahmet ile Başsavcılık arasındaYabancıya mal satma -İstinaf - İbret verici nitelikte ceza -Yabancıya mal satma suçlarında kesilen cezanın açıkça fahiş olup olmaması6/1969 Yabacıya Mal satışını men eden kural

İndir

19.07.1976

Yargıtay/ceza
Numara:13/1976
D. No:/

T. İş Bankası A.Ş.ile İhtiyat Sandığı Md. Arasında Müstahdemlerini İhtiyat Sandığına kayıt ettirip gerekli prim ve depozitleri ödemeği ihmal etme -İstinaf – İthamname - Yargıtayın suçun işlendiği iddia edilen tarih varolmadığından istinafı kabul ederek mahkümiyeti iptal etmesi.1/73 sayılı İhtiyat Sandığı Kuralı

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon