Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.03.1971

Ceza/istinaf
Numara:2/1971
D. No:/

Hasan Ömer Şaban ile Türk Emniyet Müd Tehdit - Mala kasti hasar - İkametgâha suç işlemek kastı ile girme - Ceza Usul - Şahadet -Fasıl 154 Ceza Yasası

İndir

25.03.1971

Ceza/istinaf
Numara:5/1971
D. No:/

Özvatan Ramadan, Uzunmeşe ile Türk Emniyet MüdYaralanmaya neden olan gayri kanuni darp - Doktor raporunun ibraz edilmemesi.Fasıl 154 Ceza Yas. Md.243

İndir

15.04.1971

Ceza/istinaf
Numara:3/1971
D. No:/

Halil Hakkı ile BaşsavcılıkAdam öldürme – Ağır Ceza Mahkemesi’nde verilen azınlık kararının okunmayıp dosyaya konması.Fasıl 154 Ceza Yas. Md.205

İndir

22.04.1971

Ceza/istinaf
Numara:6/1971
D. No:/

Hüseyin M. Celâl ile Emniyet MüdürlüğüKıbrıs Geçici Türk Yönetimine karşı nefret ettirme maksadına yönelik beyanname tasarrufu - Bidayet Mahkemesinin ithamnameyi tadil yetkisi.Fasıl 154 Ceza Yas. Md.59(a),48(a)

İndir

06.05.1971

Ceza/istinaf
Numara:7/1971
D. No:/

Sıtkı Mahmut ile Emniyet MüdürlüğüGayri kanuni ve edebe mugayyir şekilde darp - Küçüklerin şahadeti - Teyid edici şahadetFasıl 154 Ceza Yas. Md.152

İndir

31.07.1971

Ceza/istinaf
Numara:8/1971
D. No:/

Halil Hakkı ile BaşsavcılıkTaammüden adam öldürme – ŞahadetFasıl 154 Ceza Yas. Md.203, 204,205

İndir

31.07.1971

Ceza/istinaf
Numara:10/1971
D. No:/

Tahsin Beliğ ile BaşsavcılıkTaammüden adam öldürme - Şahadet -Fasıl 154 Ceza Yas. Md.203, 204

İndir

04.08.1971

Ceza/istinaf
Numara:14/1971
D. No:/

Aydın Sami ile Emniyet MüdürlüğüBasit Darp.Fasıl 154 Ceza Yas. Md.242

İndir

26.08.1971

Ceza/istinaf
Numara:16/1971
D. No:/

Hüseyin Hasan ile Emniyet MüdürlüğüPolis memurunu görevini ifadan menedilmesi - Umumi yerde tahrik - Bidayet Mahkemesinden ek bilgi isteme.Fasıl 154 Ceza Yas. Md.244(b), Fasıl 155, Md.68(1)

İndir

16.09.1971

Ceza/istinaf
Numara:12/1971
D. No:/

Erol Salih ile Emniyet MüdürlüğüDikkatsiz araç sürmeFasıl 332, Mot.Vasıta.Yol Trafik Yasası

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon