Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.02.1968

Ceza/istinaf
Numara:9/1968
D. No:/

Ahmet M.Osman Bey ile BaşsavcılıkAdam öldürme. Yasaya aykırı bir fiile adam öldürme - İstinaf - Tanıklara inanma ile ilgili bulgu - Muhasım Tanık - Bir tarafın kendi tanığını istintak edebilmesi için muhasım tanık olduğunu öne sürüp Mahkemeden izin alması gereği.Fasıl 154 Md. 205

İndir

08.03.1968

Ceza/istinaf
Numara:10/1968
D. No:/

İrfan Hüseyin ile BaşsavcılıkAdam öldürme - Tammüden adam öldürme Teşebbüs - Adam öldürmeye teşebbüs suçunda, niyetin isbatlanması gereği - Yaralama ― Yasaya aykırı bir fiille ağır yaralama ― Usul – Yargıtayın Fasıl 155 Ceza Usul Yasasının 145 (1) (c) paragrafının verdiği yetkiyi kullanması.-Fasıl 154, Md. 203 , 204

İndir

25.03.1968

Ceza/istinaf
Numara:1/1968
D. No:/

İsfendiyar Rifat ile Baf Emniyet MüdürlüğüEski eser - Antika bulma gayesiyle izinsiz kazı yapma - Usûl - . maddesi - Muhalif tanık. -Bir tanığın Polise vermiş olduğu ifadeyi Mahkemede değiştirmesi -İtlamnamenin düzeltilmesi -- İIk Mahkemenin sanığa yeniden savunma imkânı vererek bu İthamnameyi düzeltebilmesiF. 31 Antikalar Yasası Md. 14, F.1.Md.37

İndir

17.06.1968

Ceza/istinaf
Numara:3/1968
D. No:/

Celâl Ramadan ile L/şa Emniyet MüdürlüğüTutuklama - Yargıcın tutuklama emri verebilmesi için suçun işlendiğine veya suçun o kişi tarafından işlendiğine emin olmasının gerekmemesi -Fasıl I55 Md.24

İndir

27.06.1968

Ceza/istinaf
Numara:4/1968
D. No:/

Fehmi Mustafa ile Magosa Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme - Yasaya aykırı bir fiil ile adam öldürme – Cezanın ağırlığı - Cezanın benzer suçlarda verilmiş cezalarla kıyaslanması - İIk Mahkemenin vermiş olduğu cezanın değiştirilmesine ilişkin prensipler Fasıl 154 Ceza Yas. Md. 205

İndir

27.07.1968

Ceza/istinaf
Numara:5/1968
D. No:/

Şinasi Kâzım ile Magosa Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme - Yasaya aykırı bir fiil ile adam öldürme - . Cezanın ağırlığı - Ceza tesbit ederken göz önünde tutulan prensiplerFasıl 154 Md. 205

İndir

31.07.1968

Ceza/istinaf
Numara:6/1968
D. No:/

Bayar Emir ile Limasol Emniyet MüdürlüğüHırsızlık. Memur veya işçinin işverenin malını. zimmete geçirmesi - Sahte belge düzenleme –Sanığın şüpheden yararlanması - Şahadet – Delillerin mahkumiyet için yeterli olmaması.Fasıl 154 Md. 255, 268,105

İndir

02.08.1968

Ceza/istinaf
Numara:7/1968
D. No:/

Mehmet Hüseyin ile Lefke Emniyet MüdürlüğüAdam öldürme. Yasaya aykırı bir fiille adam öldürme - Tammüden adam öldürme - İstinaf - Bulgunun hatalı olduğunu isbat etmek ise İstinaf edene düşer - Cezanın ağırlığı — Muhasım tanık — İddia Makamı tanıklarının birinin İlk Soruşturmada söylediğinin tamamen aksini Ağır Ceza Mahkemesinde söylemesi. Fasıl 154,Md. 205

İndir

30.12.1968

Ceza/istinaf
Numara:8/1968
D. No:/

Timur Azmi ile L/şa Belediyesi Belediye - Sivrisineklerin üremesine müsait kirli su biriktirme Cezanın uygunluğu ― Kirli suları temizleyinceye kadar sanığa günde 500 miI ödeme cezası verilmesi –............

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon