Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
16.01.1997

A/M
Numara:7/1996
D. No:1/1997

Fikret Çavuşoğlu ile K.T.H.Yolları Şti. 22/1992 sayılı İş Yasasının 12 maddesinin (6). fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiası - İş akdinin feshi – Sözleşme hukuku – Kişisel hizmetlerde serbest irade esastır – Sözleşme hukukunun genel ilkleri, sözleşmeye taraf olanların serbest iradelerinin varolmasını bir ön koşul olarak kabul etmektedir –Anayasanın 1,7,10. ve 46. Maddeleri

İndir

29.05.1997

A/M
Numara:3/1997
D. No:2/1997

Vakıflar Örgütü ile Sinan Şemiler12 Haziran 1996 tarihinde alınan ve Resmi Gazetenin Ek IV Bölüm 1’de yayınlanan A-783-96 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Anayasaya aykırılığı iddiası -Mülhak Vakfa ait taşınmazların kiralanması – Mülhak Vakıflara ait taşınmaz malların Bakanlar Kurulu kararıyla 17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasası kapsamı dışında tutulmasıAnayasanın 8. Madesi

İndir

05.06.1997

A/M
Numara:2/1997
D. No:3/1997

Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Meclisi“Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasasının tümüün anayasaya aykırılığı iddiası - Geçici Personelin Kadrolanması – Yasanın tek amacının geçici personeli güvenceye kavuşturmak olması –Eşitlik İlkesi – Kamu hizmetine girişte herkese fırsat eşitliği sağlanması gereği.Anayasanın 1, 8, 72, 120 ve 121. Maddeleri

İndir

05.02.1998

A/M
Numara:5/1997
D. No:1/1998

K.T.Öğretmenler Sendikası ile Cumhuriyet Meclisi35/1977 sayılı Emeklilik (Değ) Yasasının 2. Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Emeklilik iştirak payı – Yasa yapma yetkisi – Yasama organının bu yetkisini yürütme organına verdiği hallerde bu görevin açıklıkla belirtilmesi ve sınırlarının tespit edilmesi gereği – Kazanılmış hak –Anayasanın 1,3,4,5,7,8,10(2), 55,75, 78,160. Md.

İndir

14.05.1998

A/M
Numara:8/1997
D. No:2/1998

Turhan Beydağlı ile Cumhuriyet MeclisiDeğiştiirmiş şekliyle 45/92 KKTC Kalkınma Bankası Yasasının 27(3). Maddesinin anayasaya aykırılığı iddiası - Dava açma ehliyeti – Kalkınma Bankası Yasasının, Davacının varlık ve görevlerini ilgilendirmediği nedeniyle davanın reddedilmesi.Anayasanın 1 ve 47. Maddeleri

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon