Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.02.1983

A/M
Numara:34/1983
D. No:3/1984

TKP ile KKTC MeclisiToplumcu Kurtuluş Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi tarafından 2.12.1983 tarihinde oyçokluğu ile kabul edilen ve 3.12.1983 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 3 numaralı Kararın Anayasaya aykırılığıAnayasanın 1, 2, 4 63, 64 ve 138. Maddeleri

İndir

26.01.1984

A/M
Numara:10/1983
D. No:1/1984

Ekrem Hulus vd ile Başsavcılık27/1982 sayılı Yasa ile değiştirilmiş şekli ile 41/1977 sayılı İskân Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasının 56. maddesinin (5). fıkrasının şart bendinde yer alan “Bu gibi hallerde mahkemeye başvurma süresi 31 Temmuz 1982 tarihinden itibaren iki aydır” kuralının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 7, 31, 125 ve 127. Maddeleri

İndir

20.02.1984

A/M
Numara:14/1983
D. No:2/1984

İskan Bakanlığı ile Hasan Ramadan Cemil32/1975 sayılı 1975 Yabancı Taşınmaz Malları (Kontrol ve Yönetim) Yasasının 6. maddesinin (2).fıkrasının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5, 7 ve 27. Maddeleri

İndir

02.04.1984

A/M
Numara:17/1983
D. No:4/1984

Ortaköy Futbol Kulübü ile K.T.F. FederasyonuSpor Federasyonları organlarının işlemlerine ve uygulandıkları disiplin cezalarına karşı genel yargı yolu ile Yüksek İdare Mahkemesine başvurma hakkının kaldırılamayacağını öngören 8/78 sayılı Beden Eğitimi ve Spor Yasasının 20. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 102, 103, 104 ve 118. Maddeleri

İndir

10.04.1984

A/M
Numara:11/1983
D. No:5/1984

Erdoğan Erdem ile Amme Hizmeti Komisyonu Anayasanın 91. maddesinde yer alan “Devlet” kavramının yönetsel ve yerel kuruluşlar yanında bunların kadrolarını da içerir biçimde yorumlanmasına olanak tanıyıp tanımadığıAnayasanın 91. Maddesi

İndir

14.05.1984

A/M
Numara:2/1984
D. No:6/1984

Metin A.Hakkı ile İlkay Hikmet17/81 sayılı Kira (Denetim) Yasasının 7. maddesinin (1). fıkrasının (ı) bendinin Anayasaya aykırılığı iddiası Anayasanın 1, 5 ve 7. Maddeleri

İndir

09.07.1984

A/M
Numara:13/1983
D. No:7/1984

Başsavcılık ile Hasan Ramadan Cemil arasındaAnayasaya aykırılık - Fasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasanın 1, 4, 5, 7 ve 28. maddelerine aykırı olduğu iddiası - Sonuç olarak Fasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasanın ilgili maddelerine aykırı olmadığına oybirliği ile karar verilmesi. Eşitlik ilkesi - Hukuk Devleti ilkesiFasıl 154 Ceza Yasası 281A

İndir

09.07.1984

A/M
Numara:13/1983
D. No:7/1984

Başsavcılık ile Hasan Ramadan CemilFasıl 154 Ceza Yasasının 281A maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 4, 5, 7 ve 20. Maddeleri

İndir

01.10.1984

A/M
Numara:3/1984
D. No:8/1984

Enise S. Suphi ile Sağlık ve Çalışma Bak.16/76 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 69. maddesinin (1). fıkrasının (c) bendinin (ii). kısmının Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 1, 7 ve 45. Maddeleri

İndir

16.11.1984

A/M
Numara:5/1984
D. No:9/1984

Amber Halil Fevzi vd ile Yüksel Ülfet Emin vd7/78 sayılı Yasa ile tadil edilmiş şekli ile Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Takdiri Kıymet) Yasasının 11A (1) maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiasıAnayasanın 31(1)(2) maddesi

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon