Ana menuyu geç or Gec


2016-2017 Adli Yıl Açılışı, 19 Eylül 2016 tarihinde Lefkoşa Açık Öğretim Fakültesinde yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Devlet Erkanı ve hukukçular yanında, Yüksek Mahkemenin davetlisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Sayın İsmail Rüştü Cirit, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Sayın Nuri Necipoğlu, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Sayın Recep Kömürcü, Sayın Serdar Özgüldür ve Sayın Serruh Kaleli, Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Sayın Mikail Özdemir ve Yargıtay Birinci Başkanlığı Tetkik Hakimi Sayın Mehmet Alperen Doğru katıldılar. Türkiye’deki Yüksek Yargı Mahkemelerinden geniş katılımla gerçekleştirilen Törende, Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, Barolar Birliği Başkanı Sayın Ünver Bedevi ve Başsavcı Sayın Aşkan İlgen konuşma yaptılar.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon