Ana menuyu geç or Gec


Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Yüksek Mahkeme Yargıçları Mehmet Türker ve Gülden Çiftçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Başkanı ve Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Başkanı Sayın Zerrin Güngör’ün daveti üzerine 2-6 Mayıs 2016 tarihlerinde “12. IASAJ İstanbul Kongresi”ne katılmışlardır.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon