Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.11.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:13 14 43 44 45/2018
D. No:16/2022

Richard Parkinson ile Fikri Toros ve diğeri arasındaYediemin beyannamesi (Declaration of trust) - yedieminin(trustee) statüsü - sözleşmelerin yasallığı - sözleşmenin başından itibaren geçersiz sayılıp sayılamayacağı - sözleşmenin ifa edilebilirliği - istinafın kabulü52/2008 Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası - Md.8 9 15 - Fasıl 193 Mütevelliler Yasası - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - Md.4

İndir

28.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:67/2019
D. No:15/2022

Göksel Şefik ile Oktan Türe arasında Özel avukat varakası ve niteliği - Champerty prensipleri - Sözleşmelerin belirliliği - İradelerin uyuşması(ad idem olması) - Avukatlık ücretine ek olarak özel anlaşma ile elde edilecek menfaatten avukata pay verilmesi - İstinafın kabulü Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası Md.10 13 23 24 29 - HMUT E.16 n.11

İndir

18.10.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:72/2017
D. No:14/2022

Al-Çim Entegre Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasındaLayihanın tadili - tadilat talebinin ne zaman yapılabileceği - talimat aşamasından sonra tadilatın yapılabilmesi için mahkemeden izin alınması gerektiği - idari dava hukuk davası ayrımı - istinafın kabulüFasıl 270 Maden ve Taşocakları Yasası - Md.37(1) 39(1) - H.M.U.T. E.30 n.6

İndir

20.09.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:191/2016
D. No:13/2022

Mürüde Üstün ile Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğerleri arasındaSınır ihtilafı - arazilere ilişkin sınır ihtilaflarında uygulanan yöntem - hudut münazaası - istinafın reddi Fasıl 224Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.58(1) 80 81

İndir

08.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2020
D. No:12/2022

Ferdi Yenier ve diğeri ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı arasındaİstida istinaf - takipsizlik nedeniyle istida/istinafın iptal edilmesi - hukuk davalarında takipsizlikten iptal işlemine ilişkin temel prensip - istinafın kabulüH.M.U.T. E.33

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2021
D. No:10/2022

Longson (EU) Enterprises Ltd. ile Akşan Etüt Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş.arasındaSüre uzatılması(extension) istidası - ek süre verilmesi talebi - istinaf ihbarnamesinin yürürlük süresinin uzatılması talebi - hukuk muhakemeleri usulü tüzüğünde öngörülen sürelerin uzatılmasının koşulları - istinafın reddiH.M.U.T. E.1(B) n.2(a) E.35 n.33 E.57 n.2

İndir

04.08.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:131-51-52-53-59-60-132/2021
D. No:11/2022

Murat Bozoğlu ve diğerleri ile Bumerang Travel Club Limited ve diğerleri arasındaAra emri - ara emri verilmesinin koşulları - ara emrinin amacının statükonun korunması olması - mahkemenin soruşturma emri vermesi - davanın esasının incelenmesine geçilmeden mahkemenin soruşturma emri vermesinin sakıncalı olması9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1) - Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası - Md.4 5 9

İndir

06.07.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2022
D. No:8/2022

Ayşegül Baybars ve diğeri ile Halkın Partisi(HP) ve diğeri arasındaPartiden sürekli çıkarma kararı - ara emri - ara emri verilmesinin koşulları - ara emri koşullarından telafisi imkansız zarar kriterinin nasıl tatmin edileceği - istinafın kabulü 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

28.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2014
D. No:9/2022

Erkman International Co. Ltd. ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasındaEk şahadet dinletilmesi talebi - ek şahadet dinletmenin koşulları - alt mahkemenin kararını verdikten sonraki aşamada ortaya çıkan olgulara ilişkin olarak ek şahadet verilemeyeceği - istinafın reddi9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.37(3) - H.M.U.T. E.35 n.8

İndir

24.06.2022

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2019
D. No:7/2022

Erkman International Co. Ltd ile Salahi Ulubay Neriman M. Yağcıoğlunun n/d Neriman Kıvanç Rızanın yetkili vekili sıfatıyla arasındaTaşınmaz mala tecavüz(tresspass) - taşınmaz mala tecavüzün sonlanması - mesne profit kavramı - mesne profit ödemesinin başlayacağı tarih - geçit hakkı - geçit hakkının niteliği - istinafın reddi Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11A 58(3)(4) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.42(2) - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.43

İndir

      
12


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
(+90) 392 612 2000
Daha Fazla Telefon