Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.07.1989

Yrg/aile
Numara:2,3/1988
D. No:3/1989

Nilgün Özcan Barkut ile Özcan Barkut Ara nafaka - Mahkemenin dava neticesine kadar ara nafakası emri verebileceği – Evlilik birliğinin ihmali – İkametgah temin etmeme evlilik birliğinin ihmali sayılırFasıl 339, Md. 29 (2)

İndir

09.05.1989

Yrg/aile
Numara:12,13,14/1988
D. No:2/1989

Salih Akdeniz ile Sultan AkdenizEk şahadet verilmesini talep eden istidalarda istidanın dayandırıldığı yasa veya nizamata atıfta bulunulması gerekliliği - Boşanma - Şiddetli geçimsizlikten boşanma Fasıl 339, Madde 26 - Boşanma yerine adli ayrılığa hümedilmesi (Judicial Separation).H.M.U.T. E.48, n.2(1)

İndir

20.12.1988

Yrg/aile
Numara:4/1987
D. No:6/1988

Vasfiye Adil ile Mehmet Adil Şiddetli geçimsizlikten boşanma – Nafakaya karar verilmesi– Çocukların velayeti hakkında karar verilmesiFasıl 339, Md. 26 (f), 34(1), 35

İndir

24.10.1988

Yrg/aile
Numara:7/1988
D. No:5/1988

Mahmut Duran Keskin ile Kamer KeskinTerkten dolayı boşanma. Geçimsizlikten boşanma – Evliliğin isbatı - Boşanmaya hükmedilebilmesi için ilkin ortada bir evliliğin varolduğunun ispatı gerekir.Fasıl 339,Md. 26, (d)

İndir

12.10.1988

Yrg/aile
Numara:9/1988
D. No:4/1988

Gönül Caner ile Mehmet CanerMahkeme emrine riayetsizlik - Mahkeme emrine riayetsizlik nedeniyle emre uymayan kişinin 12 ayı geçmeyen süre için hapsedilmesi.Fasıl 6, Md. 82

İndir

15.09.1988

Yrg/aile
Numara:6/1988
D. No:3/1988

Filiz Suphi ile Sevda SuphiEvlilik dışı çocuk için anne en geç 5 sene zarfında babası oldugunu iddia ettiği Şahıs hakkında dava açabilir. Madde 9 (I)- Mahkeme nafaka ödeme emri (Affiliation Order) verme yetkisine haizdir – Terekeden nafakaFasıl 278, Evlilik Dışı Çocuk Yas. Md.8

İndir

28.06.1988

Yrg/aile
Numara:3/1987
D. No:2/1988

Münevver Tahsin ile Tahsin HüseyinNafaka artış istemi – Daha önce verilen nafaka emri daha sonra iptal ve tadil edebilirFasıl 339, Md. 34 (3)

İndir

06.04.1988

Yrg/aile
Numara:1/1988
D. No:1/1988

Ersoy Arnavutoğlu ile Şerif Gonce ArnavutoğluBoşanma sonucu evlilikten men cezası - İki seneden çok ve bir seneden az olmamak üzere evlilikten men cezası verilebilmesiFasıl 339, Md. 31

İndir

      


Ask Admissions

İletişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon