Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
15.03.1978

Yrg/aile
Numara:3/1977
D. No:/

Seher Ünal n/d Seher Tuncay ile Ünal İbrahimGıyapda verilen hükmün iptali - Nizamların herhangi birine veya yürürlükte olan kurallara riayetsizlik halinde ilgili yargı işleminin geçersiz olmayacağı - Türk Aile, (Evlenme-Boşanma) Kanunu, Fasıl 339, Madde 17 – Evlenmenin Mahkeme hükmü ile geçersiz ilân edilmesi.H.U.M.T.E.26, N.14, E.64, N.1

İndir

15.08.1977

Yrg/aile
Numara:2/1977
D. No:/

Hüsrev Karaoğlan ile Müşerref Mehmet Emin AğaGeçimsizlik sebebiyle boşanma. -Eşlerden birinin evlilik görevlerini savsaklaması ile Mahkemenin bu hususta emir vermesi -Mahkemenin, ilk mahkemenin bulgularına müdahale etmeme ilkesi -Fasıl 339, Madde 26 (f) , 38

İndir

09.08.1977

Yrg/aile
Numara:1/1977
D. No:/

Emsal Cevdet Başaran ile Ahmet Cevdet BaşaranTerkten dolayı boşanma - Geçimsizlik nedeniyle boşanma -Davanın Ertelenmesi - Mahkeme yapılan erteleme müracaatını kabul edip etmeme hususunda tâkdir hakkına sahiptirFasıl 339, Madde 26 (d)

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon