Ana menuyu geç or Gec


Yargıtay Asli Yetki İstida İstinaf 1/2018 ve 2/2018

Bugün Yargıtayın asli yetkinin kullanarak verildiği bir kararın istinafında verdiği çoğunluk kararında 1974 öncesi Maraş’ta bulunan taşınmaz malı ile ilgili Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuran bir Kıbrıs’lı Rumun 20/7/74 öncesi isdar edilen koçan altında hak sahibi olduğunu isbat ettikten sonra, TMK 67/2005 sayılı yasa altındaki yetkilerini kullanarak, iade, takas veya tazminat kararı verebileceğine karar verdi. TMK’nun Gazimağusa Kaza Mahkemesinin 2005 yılında verdiği tesbit kararı neticesinde başvuruya taraf olan Vakıflar Örgütünün mülkiyet iddialarını değerlendirmeye TMK‘nun yetkisi olmadığına, TMK’nun idari bir komisyon olduğuna ve Mahkeme olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Anayasayı münhasıran yorumlamaya yetkili Mahkeme olarak, aksine karar vermedikten sonra, Maraş’ta bulunan ve Vakıflar Örgütünün hak iddia ettiği gayri menkul malların Anayasa’nın 159(1)(b) maddesi kapsamında terkedilmiş mal olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan çoğunluk kararı, 67/2005 sayılı yasa altındaki Kıbrıs’lı Rumun haklarını olumsuz etkilenmediği nedeni ile İlk Mahkemenin certiorari isdar edilmesi için istida dosyalanmasına olanak sağlayacak süre uzatılma başvurusunun iptal kararını onayladı.

Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon