Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.05.2019

Yim/İst
Numara:16/2017
D. No:3/2019

Havva Ş. Sarp ve diğeri ile Arzu Feriha Zeka arasındaKolektif organlar - idarenin hazırlık işlemleri - meşru menfaat - bir işlem veya eylem yapmaya yetkili bir kurulun alacağı kararlar - işlemin yetki unsurunda sakatlık33/1993 KKTC Kalkınma Bankası Teşkilat Yasası - Md.17(1) - KKTC Kalkınma Bankası Sınav Tüzüğü - Md.4

İndir

22.03.2019

Yim/İst
Numara:3/2017
D. No:2/2019

Cemil Bulut ile Polis Hizmetleri Komisyonu vasıtasıyla KKTC Başsavcısı arasındaGöreve son verme - KKTC İdari Yargılama Hukukunda Usul - sebep ikamesi ilkesi - yasal temel ikamesi ilkesiKKTC Anayasası- Md.152 - 51/1984 Polis örgütü(Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası - Md.63(4) 71(2)(C) 115(3)(b)(xiii)- 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü - Md.18

İndir

15.02.2019

Yim/İst
Numara:9/2018
D. No:1/2019

Menteş Aziz ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaDisiplin hukuku - avukatın disiplin suçu işlemesi -Baro Disiplin Kuruluna şikayet - suç ile ceza arasındaki denge - orantılılık ilkesi - vekil vasıtasıyla baroya şikayet yapılması - müvekkile ait iade edilmeyen paraFasıl 2 Avukatlar Yasası - Md.17(1)(2)(A)(B)- 1981 Avukatlar İcrai Meslek ve Etiket Tüzüğü - Md.27 28

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon