Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.09.2019

YİM
Numara:41/2017
D. No:22/2019

Ali Kofalı Constructions Limited ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasındaDisiplin hukuku - itham edilene savunma hakkı verilmemesi - yargılamada tarafsızlık ilkesinin ihlali18/1998 Kıbrıs Turk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası - Md.17(2)(B)(C)(3)

İndir

29.08.2019

YİM
Numara:187/2015
D. No:20/2019

Şefket Göçmen Nakliyat Limited ile KKTC Rekabet Kurulu arasındaRekabet hukuku - rekabetin kısıtlanması - Rekabet Yasasının uygulanmayacağı durumlar36/2009 Rekabet Yasası - Md. 4 39

İndir

25.06.2019

YİM
Numara:272/2016
D. No:19/2019

Simge Okburan ile Gazimağusa Belediyesi arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan idarenin kamu gücü kullanmadığı meselelerin Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.4

İndir

14.06.2019

YİM
Numara:192 - 231/2014
D. No:18/2019

Besim Özsezer ile Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasıyla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Yolcu taşıma izni - idarenin önceden aldığı bir kararı yasanın kuralları ve amacına uygun olarak yeniden düzenlemesi50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md. 8 12(9) 14

İndir

30.05.2019

YİM
Numara:208/2018
D. No:17/2019

Yeşil Barış Hareketi ve diğeri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emri müracaatı - ara emrinin koşulları - derneklerin Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmasıKKTC Anayasası - Md. 159(1)(b) (3)- 41/1977 İskan Topraklandırmma ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1)- 16/1987 Turizm Endüstri Teşvik Yasası - Md.9(1)

İndir

23.05.2019

YİM
Numara:156/2013
D. No:16/2019

Aygün Karagil ile Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaPolis terfilerinde sözlü mülakat - açık takdir hatası51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası

İndir

17.05.2019

YİM
Numara:52/2016
D. No:15/2019

Mehmet Şah ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi arasında.işyeri izni verilmemesi - idarenin icrai işlemi ile etkisiz işlemi arasındaki ayrım - etkili bir idari işlemin varlığında idari ihmalden söz edilemeyeceği51/1995 Belediyeler Yasası - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:205/2014
D. No:14/2019

Erdinç Akgür ile KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaDavacının dava konusu yaptığı işlem veya karara talep takririnde yer vermemesi - meşru menfaat KKTC Anayasası - Md.152 - 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü -Md. 13

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:192/2017
D. No:13/2019

Metin A. Hakkı(Lefkoşa’lı Murat Metin Hakkı’nın yetkili vekili sıfatıyla)ve diğeri ile KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Usul sakatlıkları - asli ve tali usul sakatlıkları - asli usul sakatlıklarının idari işlemin iptalini gerektirmesi - yasadaki bildirim yükümlülüğüne uyulmaması - 60/1994 Eski Eserler Yasası - Md. 4 7 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.8 13 16 17(3)

İndir

17.04.2019

YİM
Numara:56/2014
D. No:12/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaHükmün icrasının durdurulması - hükmün icrasının durdurulması için yapılan istidaya eklenecek yemin varakasının ikna edici olması gerektiği HMUT E.35 n.18 E.59 n.36

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon