Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
18.03.2019

YİM
Numara:39/2019
D. No:8/2019

Aynur Ertuna ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vasıtası ile KKTC ve diğeri arasındaOkul Müdürü münhali - meselenin kendine has koşulları ışığında meşru menfaat ve icrai işlem kavramlarının incelenmesi---

İndir

13.03.2019

YİM
Numara:181/2017
D. No:7/2019

Bekir Abatay ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğerleri arasındaNakil işlemi - nakil işleminin ceza amaçlı yapıldığı iddiası - idarenin takdir yetkisi - takdir yetkisinde açık hata kavramı51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri)Yasası - Md.2 12 75 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 17(1) - Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü - Md.4

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:76/2017
D. No:6/2019

Sevil Emirzade İle KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaHak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - yokluk halinin talep takririnde ileri sürülmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.152(3) - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası-

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:159/2015
D. No:5/2019

Damla Aligüllü Avcı ile Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaHazırlık işlemi icrai işlem ayrımı - meşru menfaat kavramı25/1985 Öğretmenler Yasası -Md.11 - Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Tüzüğü - Md. 2 16(5)(7) 17

İndir

15.02.2019

YİM
Numara:179/2016
D. No:4/2019

Metin Mevsimler ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve diğeri arasındaBirden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda yapılan yatırımlar - aynı anda hem kamu hem sosyal sigorta emeklisi olunup olunamayacağı16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Geçici 5. madde - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md.2 4(1)(4)(6) 7A(1)

İndir

11.02.2019

YİM
Numara:56/2014
D. No:3/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaHükmün/emrin icrasının durdurulması - icranın durdurulması için ispatı gereken hususlar9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 55 - HMUT E.33 n.17 19 E.35 n.18 E.40 n.7 E.48 n.2

İndir

05.02.2019

YİM
Numara:1/2019
D. No:2/2019

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile Yüksek Öğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emrinin koşulları - ara emri aşamasında davanın esasına girilip girilemeyeceği65/2005 Yükseköğretim Yasası - Md.12(5)(C) 13 14

İndir

25.01.2019

YİM
Numara:102/2015
D. No:1/2019

Münir Erçika Ticaret Limited ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaGümrük vergisi tarifeleri44/1996 Gümrük Vergileri Tarife Yasası - Md. 2(1)(2) 7(1)(2) 8

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon