Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.06.2019

YİM
Numara:272/2016
D. No:19/2019

Simge Okburan ile Gazimağusa Belediyesi arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan idarenin kamu gücü kullanmadığı meselelerin Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.4

İndir

14.06.2019

YİM
Numara:192 - 231/2014
D. No:18/2019

Besim Özsezer ile Motorlu Araçlar İzin Kurulu vasıtasıyla KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcısı ve diğerleri arasında Yolcu taşıma izni - idarenin önceden aldığı bir kararı yasanın kuralları ve amacına uygun olarak yeniden düzenlemesi50/2000 Motorlu Araçlarla Yolcu Ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası - Md. 8 12(9) 14

İndir

30.05.2019

YİM
Numara:208/2018
D. No:17/2019

Yeşil Barış Hareketi ve diğeri ile Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasındaYüksek İdare Mahkemesinde ara emri müracaatı - ara emrinin koşulları - derneklerin Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmasıKKTC Anayasası - Md. 159(1)(b) (3)- 41/1977 İskan Topraklandırmma ve Eşdeğer Mal Yasası - Md.4(1)- 16/1987 Turizm Endüstri Teşvik Yasası - Md.9(1)

İndir

23.05.2019

YİM
Numara:156/2013
D. No:16/2019

Aygün Karagil ile Polis Örgütü Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaPolis terfilerinde sözlü mülakat - açık takdir hatası51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası

İndir

17.05.2019

YİM
Numara:52/2016
D. No:15/2019

Mehmet Şah ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi arasında.işyeri izni verilmemesi - idarenin icrai işlemi ile etkisiz işlemi arasındaki ayrım - etkili bir idari işlemin varlığında idari ihmalden söz edilemeyeceği51/1995 Belediyeler Yasası - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:205/2014
D. No:14/2019

Erdinç Akgür ile KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaDavacının dava konusu yaptığı işlem veya karara talep takririnde yer vermemesi - meşru menfaat KKTC Anayasası - Md.152 - 2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü -Md. 13

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:192/2017
D. No:13/2019

Metin A. Hakkı(Lefkoşa’lı Murat Metin Hakkı’nın yetkili vekili sıfatıyla)ve diğeri ile KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Usul sakatlıkları - asli ve tali usul sakatlıkları - asli usul sakatlıklarının idari işlemin iptalini gerektirmesi - yasadaki bildirim yükümlülüğüne uyulmaması - 60/1994 Eski Eserler Yasası - Md. 4 7 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.8 13 16 17(3)

İndir

17.04.2019

YİM
Numara:56/2014
D. No:12/2019

Yrd.Doç.Dr.Yusuf Suiçmez ile KKTC Barolar Birliği arasındaHükmün icrasının durdurulması - hükmün icrasının durdurulması için yapılan istidaya eklenecek yemin varakasının ikna edici olması gerektiği HMUT E.35 n.18 E.59 n.36

İndir

12.04.2019

YİM
Numara:226/2015
D. No:11/2019

Yudum Mişon ile Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasında İdari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda Yüksek İdare Mahkemesinin yargı yetkisiKKTC Anayasası- Md.120 121 152 - 47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.21 - 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.4 - 22/1992 İş Yasası

İndir

29.03.2019

YİM
Numara:53/2019
D. No:10/2019

Ali Özbayrak ile KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve diğerleri arasındaYİMde ara emri talebi - idarenin hazırlık işlemlerinin niteliği51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri)Yasası - Md.71(2) - Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - 27/2013 İyi İdare Yasası

İndir

      
12


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon