Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.01.2018

YİM
Numara:189/2011
D. No:1/2018

Hasan İsaoğulları ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Polis Genel Müdürlüğü ve diğeri arasındaMeslekten İhraç - Lehte kanun ilkesi - Disiplin kovuşturması - Ehliyetsizlik.51/1984 Polis Örgütü Yasası Md. 71(2)

İndir

31.01.2018

YİM
Numara:163/2014
D. No:4/2018

Akman - Konde Audit & Assurance Co. Ve Diğerleri ile KKTC Merkez Bankası arasındaMeşru menfaatin güncel olması - Yetki paralleliği prensibi - Yetki aşımı (Ultra vires) - Anayasaya aykırılık iddiasının yetki aşımı iddiasıyla birlikte yapılıp yapılamayacağı. 39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası - Md. 2 4 34(3) - 41/2008 Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası -Md. 18 19 21 22

İndir

02.02.2018

YİM
Numara:5/2015
D. No:2/2018

Mustafa Oğuz Etçi ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü arasındaFarklı sosyal güvenlik kurumlarında geçirilen fiili hizmet sürelerinin birleştirilmesinde dikkate alınacak hususlar. 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md. 4 (4) 7A (1)

İndir

02.02.2018

YİM
Numara:223/2015
D. No:3/2018

Narin Yalıner Ataöz ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasında.Nakil kararı - Nakil istemlerinin gereklilik ve hizmet yararı açısından değerlendirilmesi- İstinafın reddi.7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md.76(1)(C)(D)(E) - 27/2013 İyi İdare Yasası Md.16

İndir

23.02.2018

YİM
Numara:29/2018
D. No:5/2018

Sevil Seferber ile Kamu Hİzmeti Komisyonu Başkanlığı arasındaİdari davalarda ara emri - Yasa maddesinin yorumu - Meseleye uygulanacak yasa maddesi - İlk atama kadrosu için aynı hizmet sınıfı içerisinde aynı derecede bir münhale başvurulamaması.7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 58 76 - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 41

İndir

28.02.2018

YİM
Numara:197 - 248/2015
D. No:6/2018

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ile Bilgi Teknolojileri Ve Haberleşme Kurumu arasındaTaraflardan birinin sözleşme uyarınca ödediği ve sözleşmeye göre başka ücret alınmayacağı belirtilmesi nedeniyle kendisinden ücret talep edilemeyeceği iddiası.6/2012 Elektronik Haberleşme Yasası - Md. 5 15 (8) 63 64 Geçici 7.

İndir

02.03.2018

YİM
Numara:159/2017
D. No:7/2018

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Ve Diğeri İle KKTC Sağlık Bakanlığı Ve Diğeri arasındaYetki ön itirazı - İyi İdare Yasası ile Anayasa kurallarının çatışması halinde üst norm olan Anayasanın uygulanması ve İyi İdare Yasası kurallarının ihmal edilmesi gerektiği nedeniyle istinafın reddi. Anayasanın 122 144 147 148 ve 152. Maddeleri 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 2 ve 19

İndir

02.03.2018

YİM
Numara:27/2018
D. No:9/2018

Ayçim Yurt ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı arasındaİdari davalarda ara emri verilmesinin koşulları - 47/2010 Kamu Görevlilerinin Aylık (Maaş Ve Ücretler) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına tabi bir kamu görevlisinin bir sınıftan başka bir sınıfa geçme koşulları.7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 75 47/2010 Kamu Görevlilerinin Aylık (Maaş Ve Ücretler) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Md. 3 4 20(3) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41

İndir

09.03.2018

YİM
Numara:39/2016
D. No:10/2018

Nuri Sılay ile KKTC Başbakanlığı Ve Diğeri arasında.Meşru menfaatin varlığı ve dikkate alınması için ortaya konmasıgereken hususlar - vicdani ret kavramı.Anayasa Md. 152(2)

İndir

09.03.2018

YİM
Numara:196/2017
D. No:8/2018

Dr. Nilgün Eledağ ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasındaİdari davalarda ara emri verilmesinin koşulları - İdarenin icra edilebilir işlemlerinin hukuka aykırılığı6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası - Md. 3 4 20(3)

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon