Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.01.2017

YİM
Numara:195/2014
D. No:1/2017

Viyabank Ltd ve Salvo Taragano ile KKTC Merkez Bankası arasındaYorum - Yasaların yorumlanması.39/2001 Bankalar Yasası - Md.6(1)(c)

İndir

30.01.2017

YİM
Numara:259,62/2012,2014
D. No:3/2017

LONGSON (EU) Enterprises Ltd. ile Gazimağusa Belediyesi arasındaİhmal - İdari ihmal - İdari ihmal için idareye başvuruda bulunulmuş olması gerekliliği - İnşaat ruhsatı talebi.Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası - Md. 348.

İndir

31.01.2017

YİM
Numara:38/2013
D. No:2/2017

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company A.B.D. ile KKTC Başsavcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesini temsilen arasındaTicari marka tescili - Mukayyidin takdir hakkı - Takdir hakkına, açık takdir hatası veya yasaya veya Anayasaya aykırılık olması durumunda müdahale edilebilmesi.-

İndir

31.01.2017

YİM
Numara:124/2013
D. No:5/2017

Cemil Bulut ile Polis Hizmetleri Komisyonu arasındaMeslekten çıkarma - Ehliyetsizlik - Sebep ilkesi.54/84 Polis Örgütü Yasası - Md. 7(2)(B)

İndir

03.02.2017

YİM
Numara:183/2016
D. No:4/2017

1- Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 2- Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile KKTC Bakanlar Kurulu ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında İlgili şahıs - İlgili şahıs olarak eklenme talebi.1997 YİM Tüzüğü - Md.8(1)

İndir

14.02.2017

YİM
Numara:36,117/2013,2014
D. No:6/2017

Çatalköy Belediyesi ve Deniz Bardi, Güven Bardinin yetkili vekili ile KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı arasındaMeşru menfaat - Dava açma ehliyeti-

İndir

22.02.2017

YİM
Numara:40/2015
D. No:7/2017

Orhan Güçlü ile K.T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odası ve diğerleri arasındaMeşru menfaat-

İndir

15.03.2017

YİM
Numara:157/2015
D. No:8/2017

Tamer Zaim ile Sayıştay ve/veya Şayıştay Başkanlığı ve İlgili şahıs olarak Lefkoşa Türk Belediyesi arasındaİdari işlemlerin icrai niteliği - Sayştay raporunun icra niteliğinin bulunmaması.18/1978 Sayştay Yasası - Md. 3 10 15 22

İndir

17.03.2017

YİM
Numara:170/2014
D. No:9/2017

Kıb-Et Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü arasındaİdari kararda iradenin açıklanması için gerekçenin bulunması gereği - Şekil unsuru - Şeklin tanımı - Gerekçenin tanımı - Birel idari işlemlerin geri alınması.44/96 Gümük vergileri Tarife Yasası - Md. 10(1).

İndir

21.04.2017

YİM
Numara:140/2016
D. No:10/2017

University of North Cyprus Ltd. ile Yüksek Öğrenim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK)arasındaİlgili kişi ekleme istidası - İlgili kişi olmaya ilişkin düzenleme - YİM Tüzüğü, Md.8(1) - İdari davada İlgili kişi olabilmek için öncelikle gerçek veya tüzel kişinin mevcut olması gereği.YİM Tüzüğü - Md.8(1)

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon