Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.09.2019

YİM
Numara:41/2017
D. No:22/2019

Ali Kofalı Constructions Limited ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği arasındaDisiplin hukuku - itham edilene savunma hakkı verilmemesi - yargılamada tarafsızlık ilkesinin ihlali18/1998 Kıbrıs Turk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yasası - Md.17(2)(B)(C)(3)

İndir

19.04.2019

YİM
Numara:192/2017
D. No:13/2019

Metin A. Hakkı(Lefkoşa’lı Murat Metin Hakkı’nın yetkili vekili sıfatıyla)ve diğeri ile KKTC Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu vasıtasıyla KKTC ve diğeri arasında Usul sakatlıkları - asli ve tali usul sakatlıkları - asli usul sakatlıklarının idari işlemin iptalini gerektirmesi - yasadaki bildirim yükümlülüğüne uyulmaması - 60/1994 Eski Eserler Yasası - Md. 4 7 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.8 13 16 17(3)

İndir

13.03.2019

YİM
Numara:181/2017
D. No:7/2019

Bekir Abatay ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğerleri arasındaNakil işlemi - nakil işleminin ceza amaçlı yapıldığı iddiası - idarenin takdir yetkisi - takdir yetkisinde açık hata kavramı51/1984 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri)Yasası - Md.2 12 75 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 17(1) - Polis Örgütü İlk Atama Yer Değiştirme ve Nakil İşlemleri Tüzüğü - Md.4

İndir

01.03.2019

YİM
Numara:76/2017
D. No:6/2019

Sevil Emirzade İle KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaHak düşürücü sürenin başlangıç tarihi - yokluk halinin talep takririnde ileri sürülmesi gerektiğiKKTC Anayasası - Md.152(3) - 15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası-

İndir

17.10.2018

YİM
Numara:67/2017
D. No:24/2018

Avukat Feza Güzeloğlu ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaBaro disiplin soruşturması - şikayetçinin soruşturma kararı görüşülürken hazır bulunması - asli şekil sakatlığı Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 16 17 19(3)(7) - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü

İndir

08.05.2018

YİM
Numara:3/2017
D. No:13/2018

Menteş Aziz ile KKTC Barolar Birliği ve diğerleri arasındaDisiplin Hukukunun temel ilkeleri – YİM’in disiplin cezalarının sürelerine müdahale edememesi. Fasıl 2 Avukatlar Yasası Md. 17 - 1981 Avukatlar (İcrai Meslek ve Etiket) Tüzüğü Md.2 3 4 27 28

İndir

30.03.2018

YİM
Numara:14/2017
D. No:11/2018

Fatma Karakaş Doğan n/d Fatma Karakaş ile Yakındoğu Üniversitesi Ve diğeri arasında.Yüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - İdari işlemin varlığı için kamu gücünün aranması gerektiğiAnayasa - Md. 152

İndir

09.03.2018

YİM
Numara:196/2017
D. No:8/2018

Dr. Nilgün Eledağ ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasındaİdari davalarda ara emri verilmesinin koşulları - İdarenin icra edilebilir işlemlerinin hukuka aykırılığı6/2009 Kamu Sağlık Çalışanları Yasası - Md. 3 4 20(3)

İndir

02.03.2018

YİM
Numara:159/2017
D. No:7/2018

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Ve Diğeri İle KKTC Sağlık Bakanlığı Ve Diğeri arasındaYetki ön itirazı - İyi İdare Yasası ile Anayasa kurallarının çatışması halinde üst norm olan Anayasanın uygulanması ve İyi İdare Yasası kurallarının ihmal edilmesi gerektiği nedeniyle istinafın reddi. Anayasanın 122 144 147 148 ve 152. Maddeleri 27/2013 İyi İdare Yasası - Md. 2 ve 19

İndir

19.12.2017

YİM
Numara:162/2015
D. No:37/2017

Mertkan Hamit ile Gazimağusa Belediyesi ve İlgili şahıslar arasındaMeşru menfaat - Meşru menfaatin çevre ile ilgili konularda daha geniş tutulması-

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon