Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
25.06.2019

YİM
Numara:272/2016
D. No:19/2019

Simge Okburan ile Gazimağusa Belediyesi arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi - toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanan idarenin kamu gücü kullanmadığı meselelerin Kaza Mahkemesinin yetkisinde olması47/2010 Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası - Md.4

İndir

17.05.2019

YİM
Numara:52/2016
D. No:15/2019

Mehmet Şah ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi arasında.işyeri izni verilmemesi - idarenin icrai işlemi ile etkisiz işlemi arasındaki ayrım - etkili bir idari işlemin varlığında idari ihmalden söz edilemeyeceği51/1995 Belediyeler Yasası - Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - 55/1989 İmar Yasası

İndir

22.03.2019

YİM
Numara:7/2016
D. No:9/2019

Necla Şenol ile KKTC Maliye Bakanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğeri arasındaEmeklilik ikramiyesi - özel hizmet eklemelerinin ikramiyeye dahil edilip edilemeyeceği26/1977 Emeklilik Yasası - Md. 5(4) 7(7) 16(1) 36 45

İndir

15.02.2019

YİM
Numara:179/2016
D. No:4/2019

Metin Mevsimler ile Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve diğeri arasındaBirden fazla sosyal güvenlik kurumuna aynı anda yapılan yatırımlar - aynı anda hem kamu hem sosyal sigorta emeklisi olunup olunamayacağı16/1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası - Geçici 5. madde - 30/1996 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası - Md.2 4(1)(4)(6) 7A(1)

İndir

25.12.2018

YİM
Numara:203/2016
D. No:30/2018

Nüvit Tulumbacı ile KKTC Başbakanlık ve Denetleme Kurulu ve diğerleri arasında.Kamu görevi dışından üst kademe yöneticisi olarak atanma - Üst kademe yöneticisinin izin hakkı 53/1977 Üst Kademe Yöneticileri Yasası- Md. 2(2) 3 5 9(1)- 7/1979 Kamu Görevlileri Yasası - Md. 22 106(1)(2)(3)(4)(5) 112(A)- 26/1977 Emeklilik Yasası - 2001 İzinlerin Kullanımı ve Uygulanacak Yöntem ile İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü

İndir

04.12.2018

YİM
Numara:36/2016
D. No:28/2018

Mehmet Öksüz ile KKTC Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaYasaklı göçmen ilan etme - tatmin edici delilFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası- Md. 6(1)(g)(k) 14(1)

İndir

23.11.2018

YİM
Numara:154/2016
D. No:26/2018

Cemal Bardak n/d Cemal Erkan Bardak ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaDisiplin davası - disiplin davası duruşmalarında usul7/1979 Kamu Görevlileri Yasası – Md.98(14)(15) 99 100 (4) (5) 101 -Fasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usul Yasası – Md.83 - Kamu Hizmeti Komisyonu Duruşma Yöntemi Tüzüğü - Md.19 22(A)

İndir

30.07.2018

YİM
Numara:234/2016
D. No:22/2018

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. ile Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu arasındaİdari ihmal - idari ihmale ilişkin savunmaAnayasa - Md.1 76(1) 152 - 27/2013 İyi İdare Yasası - Md.15(3)- 1/1977 Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yasası - Md.2 4(a)(h) 13 - Süt Borsası Tüzüğü - Md. 2 3 4 5 6 7

İndir

01.06.2018

YİM
Numara:105/2016
D. No:16/2018

Saadettin Türkkal ile Sosyal Sigortalar Dairesi ve diğeri arasındaKooperatiflerin hukuki statüsüFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası - Md. 3 4 17 34 39 40(1)(b) - 26/1977 Emeklilik Yasası - Md.28 - 94/2007 Kooperatif Şirketler Mukayyitliği (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası - Md.3 5

İndir

09.03.2018

YİM
Numara:39/2016
D. No:10/2018

Nuri Sılay ile KKTC Başbakanlığı Ve Diğeri arasında.Meşru menfaatin varlığı ve dikkate alınması için ortaya konmasıgereken hususlar - vicdani ret kavramı.Anayasa Md. 152(2)

İndir

      
123456


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon