Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
23.01.2013

YİM
Numara:130-131/2010
D. No:1/2013

Mehmet Lala ile KKTC Elektrik Kurumu arasındaDisiplin Cezası - 2 ay süre ile görevden geçici olarak uzaklaştırma (yarı ödenekli) - Görevden uzaklaştırma kararının hükümsüz olduğuna dair emir talebi - Görevden uzaklaştırma kararının iptaliKıb-Tek Disiplin Tüzüğü - Madde 4(4)(a)

İndir

30.01.2013

YİM
Numara:68/2010
D. No:2/2013

Ahmet Tokdam ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve diğeriMelekten çıkarma cezası - Disiplin kovuşturması sonucu Davacıya meslekten çıkarma cezası verilmesi - Davacının meslekten çıkarma cezasının iptali için dava açması - Yüksek İdare Mahkemesinin, Davacı aleyhine başlatılan disiplin kovuşturması ve verilen sonuçta herangi bir yasaya aykırılık veya yetki aşımı bulunmadığını belirterek davayı reddetmesi.51/84 sayılı Polis Örgütü Yasası - Madde 115(4)(ç) 115(4)(ı)ve 106.

İndir

13.02.2013

YİM
Numara:187/2011
D. No:3/2013

Hasgim Ticaret Ltd. ve diğerleri ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğerleri arasındaAkaryakıt istasyonu yapılmsı için öz izin verilemsi - Davacının, İlgili Şahsa verilen ön iznin iptali ve/veya yenilenmemesi için dava açması - Meşru menfaat - Davacının meşru menfaatinin bulunmadığı nedeniyle davanın ret ve iptal edilmesi.46/2001 Trafik Hizmetlerinin Planlanması Koordinasyonu ve Denetim Yasası - Madde 8(3) Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası - Madde 5

İndir

15.02.2013

YİM
Numara:35/2011
D. No:4/2013

Kemal Karayaprak ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve diğerleri arasındaOkul müdürü mevkiine atanma - Davacının okul müdürü mevkiine atanma talebi - Atamanın yapılmaması - Davalının Davacıya atama yapılmadığına ilişkin gönderdiği yazının yoklukla malul ve hükümsüz sayılması için Davacının dava açması - Davanın ret ve iptal edilmesi.25/85 sayılı Öğretmenler Yasası - Md. 13(3) ve 32.

İndir

28.02.2013

YİM
Numara:24/2011
D. No:5/2013

Sibel Erkman ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı arasındaDevamlı Personel - Davacıyı DAÜde "Devamlı Pesonel" statüsüne geçiren kararın, Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından geri alınması - Geri alma kararının iptali için dava açılması - Davacının Devamlı Personel statüsüne geçişini sağlayan kararı geri alan Davalının kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi.-

İndir

08.03.2013

YİM
Numara:4/2011
D. No:6/2013

İbrahim Kahvecioğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı arasındaEmeklilik maaşından kesinti - Emeklilik maaşından kesinti yapıldığı iddiası ile dava açılması - Yüksek İdare Mahkemesi, davanın tüm olgularını ve yasal prosedürleri inceleyerek davanın ret ve iptal edilmesine karar verdi. Ön itiraz - Yetki - Dava konusu iddiaların sunjektif bir hak olduğu ve YİMin yargı yetkisinin girmediği ön itirazı - Yİmin davaya bakmaya yetkili olduğuna karar verilmesi.24/82 Gelir Vergisi Yasası - Madde 12 13 - 40/2010 Emeklilik (Değişiklik) Yasası - 39/2010 Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası.

İndir

13.03.2013

YİM
Numara:8/2011
D. No:7/2013

Hakan Arslan ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaDevamlı personel statüsü - Kuzey Kıbrıs Eğitinm Vakfı Yöneticiler Kurulunun (Davalı), Davacıyı "Devamlı Personel" statüsüne geçiren kararı geri alması - Davacının geri alma kararının iptali için dava açması - Yüksek İdare Mahkemesinin, Yöneticiler Kurulunun geri alma kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar vermesi.18/86 Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası - Madde 7(1) 7(3)(1)

İndir

20.03.2013

YİM
Numara:86/2010
D. No:8/2013

Ayşe Şenyiğit ile Doğu Akdeniz İlkokulu ve diğerleri arasınaTadilat istidası - Tadilatın şartları - Tadilatın gerekli olması - Tadilat masraflarının ödenmesi, karşı tarafa zarar vermemesi ve karşı tarafın muktesep haklarının etkilenmemesi. Usul - YİM davalarında hukuk davalarına nazaran usul ve şekil şartlarının sıkı bir şekilde uygulanmaması - Tadilat prensiplerinin YİM davalaırnda hukuk davalarına nazaran daha esnek olması - Tadilata emir verilmesi.-

İndir

26.03.2013

YİM
Numara:15/2011
D. No:9/2013

Hasip Çakmak ile Güzelyurt Belediyesi ve diğerleri arasındaİntibak kararı - Davacının teknisyen kadrosuna değil de daimi işçi kadrosuna intibak ettirilmesi kararının iptali istemi - Davacının Belediye Başkanı veya Belediye Meclisi tarafından teknik hizmet vermek için atanmadığı nedeniyle talebinin reddi.65/07 sayılı Belediye Personel Yasası - Geçici 2(1) maddesi. 514/84 sayılı Belediye Kamu Görevlileri Tüzüğü- Madde 6(1)

İndir

15.04.2013

YİM
Numara:142/2011
D. No:10/2013

Dr. Öztürk Ünverdi ile KKTC Maliye Bakanlığı, Hazine ve Muhasebe Dairesi arasındaEmeklilik maaşı ve/veya emeklilik ikramiyesinin brüt maaşa %10 kişisel ödenek düzenlenmesi suretiyle belirlenmesinin haksız ve kanunsuz olduğu ileri sürülerek dava açılması. Ön itiraz- Konu yazının iptal davasına konu olabilecek icrai nitelikte bir karar olmadığı. Ön itirazın kabul edilerek davanın ret ve iptal edilmesi. Anayasaya havale - Anayasa Mahkemesinin daha önce benzeri konuda karar verdiği ve konunun Anayasa Mahkemesine iletilmesine gerek olmadığı görüşü.25/2002 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası - Madde 114(4)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon