Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
09.01.2012

YİM
Numara:2/2011
D. No:1/2012

Nwe Island Education Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle Çevre Koruma Dairsi ve diğerleri arasındaKatı Atıkların Düzenli Depolanması - Atkların depolanması için Güngör köyünde tesis kurulması için Bakanlar Kurulunun karar alması - Davacının kararın iptali için dava açması - Davacının dava konusu karar ile olumsuz yönde etkilenen günel bir menfaatinin bulunmadığı ve dava ehliyeti (meşru menfaatı) bulunmadığı nedeni ile dava red ve iptal edildi.671/2010 sayılı Katı Atık Kontrol (Değişiklik) Tüzüğü madde 2(1).

İndir

20.01.2012

YİM
Numara:12/2010
D. No:2/2012

Neubar John Der Parthog ile KKTC İçişleri Bakanlığı ve diğeri arasındaKamulaştırma - Davacı kamulaştırmanın kamu yararına yapılmadığı, askeri amaçlar için kullanıldığını iddia ederek kamuşatırma kararının iptal edilmesi için dava açması - Davanın ret ve iptal edilmesi.15/1962 Zorla Mal İktisabı Yasası madde 3. 176/1979 Askeri Yasak Bölgeler Kararnamesi madde 5(d)(3).

İndir

02.03.2012

YİM
Numara:2/2010
D. No:3/2012

Tülin Özdevim ile Motorlu Araçlar İzin Makamı ve diğeri arasındaÖğrenci taşıma ve okul münibüsü işletme izni - Davacı bir dava dosyalayarak, İlgili Şahıslara köyiçi öğrenci taşıma ve okul minübüsü işletme izni verilmesi kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi talebinde bulundu - Ön itiraz - Davanın 75 günlük hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı iddiası - Davanın, 75 günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra dosyalandığı nedeniyle davanın ret ve iptal edilmesi.KKTC Anayasası madde 152(3)

İndir

02.03.2012

YİM
Numara:97/2010
D. No:4/2012

Pekalp Properties Cyprus Ltd. ile KKTC Maliye Bakanlığı ve diğerleri arasında.Kumarhane işletme imtiyaz ön izni talebi - Talebin reddedilmesi - Davacı, kumarhane işletme imtiyaz ön izni verme yetkisinin Davalı 1 ve 2ye ait olmasına rağmen, izin başvurusunun Davalı 3 Bakanlar Kurulu tarafından reddedildiğini belirterek, red kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesini talep etti - Talebin kabul edilerek Bakanlar Kurulu kararının hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi.Fasıl 151 Bahse Tutuşma Evleri Kumarhaneler ve Kumarı Önleme Yasası madde 17(1) Özel Şartlar Kararnamesi madde 7 - KKTC Anayasası madde 76(1)

İndir

12.03.2012

YİM
Numara:74/2010
D. No:5/2012

Prof. Dr. Tayfun Turgay ile Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğerleri arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşme sona ermeden göreve son verme - Öğrenci sayısının azlığı nedeniyle hizmet sözleşmesinin sonlandırılması - Sonlandırma kararının hükümsüz ve etksiz olduğuna dair emir talebi - Talebin kabul edilerek hizmet sözleşmesini sonlandıran kararın hükümsüz ve etkisiz olduğuna karar verilmesi.18/86 Kuzey Kıbırs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası Madde 26(2)

İndir

15.03.2012

YİM
Numara:108/2009
D. No:6/2012

Ali Adataş ile KKTC Başsavcılığı ve KKTC Sağlık Bakanlığı arasında Yetki - Yüksek İdare Mahkemesinin yetkileri - YİMin davaya bakıp bakamayacağı tartışması. Sözleşme - İş sözleşmesi - Sözleşmenin iptali - Süreyi uzatan Bakanlar Kurulu kararının iptali - Davacı dava açarak sözleşmenin iptali kararının hükümsüz olduğuna karar verilemsi talebi - Davanın Hukuk Mahkemesinde çözülmesi gerektiği görüşü - Davanın ret ve iptal edilmesi.7/79 Kamu Görevlileri Yasası Madde 6 KKTC Anayasası Madde 152.

İndir

23.03.2012

YİM
Numara:35/2010
D. No:7/2012

Elif İlkdoğan n/d Elif Kayranın vekili Mehmet Kayra ve diğeri ile KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü arasındaMalüllük sigortası - Davacının Davalı aleyhine malüllük aylığı talep eden dava açması - Yetki - Yüksek İdare Mahkemesinin yetkileri - Yüksek İdare Mahkemesinin talep edilem emirleri vermeye yetkili olup olmadığı -YİMin taleplerle ilgili olarak karar veremeyeceği bulgusu - Davanın ret ve iptal edilmesi.KKTC Anayasası Madde 152. 16/1976 Sosyal Sigortalar Yasası Madde 55.

İndir

26.03.2012

YİM
Numara:7/2011
D. No:8/2012

Ahmet&Orhan Düzce İthalat İhracat Ltd. ve diğeri ile Girne Belediyesi arasındaGirne Kordonboyunda bulunan Martı Restorant önündeki kamusal alanın işgaline son verilmesi - Dava konusu Restorant işletmecisi olan Davacının tasarrufunda bulunan kamusal alanı boşatmaları ile ilgili Davalının kararının hükümsüz olduğuna dair dava açmaları. Ara emri - Ara emri verilmesindeki prensipler. 9/76 Mahkemeler Yasası Madde 41. 1997 Yüksek İdare Mahkemesi Tüzüğü Madde 11. 51/95 Belediyeler Yasası Madde 48.

İndir

04.04.2012

YİM
Numara:45/2010
D. No:9/2012

Sunalp Aligüllü ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve diğerleri arasındaİmplantoloji Uzmanı unvanını kullanma talebi - Davacının talebinin Davalılar tarafından reddi - Davacının bu red kararının iptali için dava açması - Ön itiraz - Davanın 75 günlük hak düşürücü süre içinde açılmadığı ön itirazı - 13/76 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yasası - Madde 32(1) 35(1)

İndir

06.04.2012

YİM
Numara:53/2011
D. No:10/2012

Nevzat Kaya ile KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ve diğerleri arasındaSınır dışı kararı - TC uyruklu Davacının vahim zarar ve ciddi darp suçlarından hapislik cezası alması nedeniyle KKTCden ihraç kararı verilmesi - Davacının kararın iptal edilmesi için dava açması - Davanın ret ve iptal edilmesi.Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde 6(1)(d) 14(1).

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon