Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
27.01.2009

YİM
Numara:108/2005
D. No:1/2009

Ekrem Gülderen ve diğeri ile İskan Encümeni ve diğerleri arasındaİdari karar - İdari kararın geri alınması - Kaynak paketi - Tarım dışı arazilerin eşdeğere kaynak teşkil etmemesi - Tapu Müdürünün kararı41/77 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası Madde 3 Fasıl 224 Taşınmaz Mal (TasarrufKayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası Madde 61 11/78 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası Madde 50.

İndir

30.01.2009

YİM
Numara:65/2005
D. No:2/2009

Onur Ali Acar ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasındaSınır dışı kararı - Yasaklı göçmenFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde 14(1) 6(1)(d)

İndir

03.02.2009

YİM
Numara:18/2009
D. No:5/2009

Mehmet Ulaş Sakallı ile Polis Hizmeti Komisyonu arasındaAra emri - Geçici ara emrinin kesinleştirilmesiHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 48 nizam 2-9 Fasıl 6 Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası Madde 4 KKTC Anayasası Madde 152 51/84 Polis Örgütü Yasası Mahkemeler Yasası Madde 41(1)

İndir

10.02.2009

YİM
Numara:112/2006
D. No:32/2009

Osman Aydın ile Polis Hizmeti KomisyonuPolis terfisi51/84 Polis Örgütü (Kuruluş Görev ve Yetkileri) Yasası Md.73(2(7) Polis Sınav Tüzüğü Md.6

İndir

11.02.2009

YİM
Numara:38 ve 39/2006
D. No:39/2009

Etken Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. ile KKTC Bakanlar Kurulu arasındaTaşınmaz hazine mallarının kiralanması.63/93 Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası - Madde 4 5 12

İndir

25.02.2009

YİM
Numara:6/2008
D. No:3/2009

Hüseyin Sadun ile İçişleri Bakanlığı ve diğerleri arasında Ara emri - Geçici ara emrinin kesinleştirilmesi - Ara emrinin şartları41/77 İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası madde 4.

İndir

27.02.2009

YİM
Numara:81/2007
D. No:4/2009

Öcal Karaca ile Şehir Planlama Dairesi ve diğerleri arasında Emirname - Girne I. Bölge Emirnamesi - Düzenleyici işlemler55/89 İmar Yasası Madde 7(1) 8(1) 11(1) 11(4)

İndir

17.03.2009

YİM
Numara:93/2007
D. No:9/2009

Adil Alkan, Ali Alpay Terekersi İdare Memuru ve diğerleri ile Bakanlar Kurulu ve diğerleri arasındaTalep takriri tadiliHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 48 nizam 2 Emir 25 nizam 1-6.

İndir

25.03.2009

YİM
Numara:240/2007
D. No:10/2009

Samiye Kozal ile Tarım Bakanlığı ve diğerleri arasında. Aylık maaşın durdurulması - 2007 mayıs ayı maaşının ödenmemesi - Ön itiraz7/79 Kamu Görevlileri Yasası Madde 133

İndir

22.04.2009

YİM
Numara:119/2003
D. No:13/2009

Mehmet S. Uğraşın ile Kamu Hizmeti Komisyonu ve diğerleri arasında Mecburi emekliye sevk kararının iptali - Anayasaya havale 18/1978 Sayıştay Yasası Madde 5(1)(2) 11(1)(2)

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon