Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
17.01.2008

YİM
Numara:93/2003
D. No:1/2008

Ayşe Menteşoğulları ile Motorlu Araçlar İzin Makamı vd. Otobüs İşletme İzni - Takdir Yetkisi ve Kamu Görevinin GerekliliğiMotorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasasının 4(1) 8(1)(2). Maddeleri

İndir

12.03.2008

YİM
Numara:62/2003
D. No:12/2008

Nesrin Atalay ile Kuzey Kıbrıs Eğitin Vakfı ve/veya DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu arasındaHizmet sözleşmesi - Sözleşmenin feshi - İdari kararKKTC Anayasası Madde 152

İndir

12.03.2008

YİM
Numara:34/2005
D. No:2/2008

Cyprus Trade Development Bank Off-Shore Ltd. ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıLisans Ücreti46/2000 Sayılı Off-Shore Bankalar Yasasının 8 (2). Maddesi

İndir

14.03.2008

YİM
Numara:4/2004
D. No:3/2008

Ömer Akkanat ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı vd. 22. Baremin 13. Basamağına İntibak Ettirilme22/2002 Öğretmenler (Değişiklik) Yasası

İndir

18.03.2008

YİM
Numara:43/2002
D. No:4/2008

Muzaffer Şahin ile KKTC İçişleri, Köyişleri ve İskân BakanlığıTaşınmaz Eski Eser veya Doğa Varlığı60/94 sayılı Eski Eserler Yasasının 7 (4). Maddesi

İndir

18.03.2008

YİM
Numara:15/2006
D. No:5/2008

Salim Elibol ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyle KKTC vd.KKTCden İhraç Kararı - Yasaklı Göçmen.Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6. Maddesi

İndir

18.03.2008

YİM
Numara:35/2006
D. No:6/2008

Özgür Nivan Kayacan ile KKTC Muhaceret Dairesi KKTC İçişleri, Köyişleri ve İskân Bakanlığı KKTCden İhraç - Yasaklı GöçmenFasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasasının 6. Maddesi

İndir

02.04.2008

YİM
Numara:79/2001
D. No:7/2008

Küçük Peter Paul Hudak’ın en yakın dost ve/veya akrabası ve/veya kanuni temsilcisi sıfatıyla Türkan Ali ile Çalışma, Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yetim Aylığı Bağlama TalebiYabancılar ve Muhaceret Tüzüğünün 14 (4)(a) Maddesi

İndir

02.04.2008

YİM
Numara:101/2001
D. No:8/2008

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile KKTC Başbakanı vasıtasıyle KKTC vd. Kilise Malları - Yetki Aşımı6358 (Önerge No.170/75) Numaralı Bakanlar Kurulu Kararı

İndir

12.05.2008

YİM
Numara:151/2008
D. No:13/2008

Asuman Bolkan ile Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaAra emri - Ara emrinin şartlarıMilli Eğitim denetleme değerlendirme ve Yönlendirme Kuurlunda Görev Yapacak olan Başkan Yardımcısı(Müdür Muavini) Eğitim Başdenetmeni ve Eğitin Denetmeni Kadroları İçin Öngörülen Sınav Koşulları ve Atamalar Tüzüğü Madde 2223242526

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon