Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
24.01.2006

YİM
Numara:79/2004
D. No:1/2006

Simge Karal ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığıİşten Durdurma Kararının İptali İstemi - İhtilafın Özel Hukuk Alanına GirmesiAnayasanın 152. Maddesi - 42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası - 22/92 Sayılı İş Yasası

İndir

31.01.2006

YİM
Numara:386/2004
D. No:2/2006

Gamze Keleşzade ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası ve/veya Mimarlar Odası vdBelediyede sözleşmeli olarak çalışan mimarın serbest meslek icra edip edemeyeceği12/76 Sayılı K.T. Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kuruluş Yasasının 2. Maddesi - 1984 Belediyeler Kamu Görevlileri Tüzüğünün 6. Maddesi

İndir

13.02.2006

YİM
Numara:32/2001
D. No:3/2006

Hüseyin Örs ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri DairesiMülakata Çağrılmama Kararının İptali İstemiAnayasanın 152. Maddesi

İndir

24.03.2006

YİM
Numara:63/2001
D. No:4/2006

Baytun Tuna ile Güvenlik kuvvetleri Komutanlığı vd.Trafik Suşlarında Mahkemenin Ceza Kermediği Kişiye Ceza Puanının KesilemeyeceğiYol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasasının 11/1. Maddesi

İndir

30.03.2006

YİM
Numara:119/2003
D. No:5/2006

Mehmet S. Uğraşın ile KKTC Kamu Hizmeti Komisyonu vd.İcrai Karar - Yönetsel Karar veya İşlem - İptal Davasına İcrai Nitelikli Kararların Konu Olabilmesi...

İndir

20.04.2006

YİM
Numara:34/2000
D. No:6/2006

Yaman M.Ali n/d Yaman M.Pekin ile İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı vd.Özel Hukuk ve Kamu Hukuku ayırımı73/91 Sayılı Yasanın 4,5 ve 7. Maddeleri

İndir

09.05.2006

YİM
Numara:10/2001
D. No:7/2006

Virgo Trans Nakliye Ltd ile Motorlu Araçlar İzin Makamı vd.Otobüs çalıştırma izni verilmesi kararının iptali istemi - İdari kararların gerekçeli olması gereği22/75 Sayılı yasanın 13 ve 15. Maddeleri

İndir

10.05.2006

YİM
Numara:444/2004
D. No:8/2006

Hüseyin Kırıcı ile Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi vd.Emeklilik talebi - İşçi hizmetleri ile kadrolu hizmetlerde geçen sürenin birleştirilmesi.56/87 Sayılı yasanın 3. Maddesi.

İndir

16.06.2006

YİM
Numara:18/2005
D. No:9/2006

Halil Okur ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez BankasıMeşru menfaat ve icrai nitelikli idari kararAnayasanın 152. Maddesi.

İndir

06.10.2006

YİM
Numara:108,14/1999,2005
D. No:10/2006

Meryem Altay ile Çalışma ve İskân Bakanlığı vd.İskan Encümeninin geriye dönüş kira mukavelesi yapabilmesi 41/77 Sayılı İTEM Yasasının 40(A) Maddesi

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon