Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.2005

YİM
Numara:8, 42, 65/2001
D. No:1/2005

Serdar Murat Topal vd ile Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi vd Küçük ve Müsriflere ait malların satılmasıFasıl 277 Küçükler ve Müsrifler Vesayet Yasasının 19. ve 22 Maddeleri

İndir

18.03.2005

YİM
Numara:125/1998
D. No:2/2005

Vedia Tanfer veya Vedia Şaban Hasan vd ile Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu SİT Alanı - Koruma Alanlarına Müdürün Derecelendirme Yetkisinin Anayasaya aykırı mı ? - Anayasaya Havale60/94 Sayılı Eski Eserler Yasasının 9/1. Maddesi

İndir

25.05.2005

YİM
Numara:112/2000
D. No:3/2005

Muzaffer Kasaboğlu ile İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı vd.İptal Davası - Ödenek - Sendikal izinli sayılan Gardiyana "İyi Ahlak Ödeneği"nin ödenmesi gereğiCezaevi Hizmet Tüzüğünün 23 ve 24. Maddeleri - Kamu Görevlileri Yasasının 112. Maddesi

İndir

17.06.2005

YİM
Numara:420/2004
D. No:4/2005

Mehmet Seçer Merhum Kemal Mehmet’in Tereke İdare Memuru sıffatıyle ile KKTC İçişleri Bakanlığı vd.İptal Davası - İlgili Şahıs - İlgili Şahıs olmaktan çıkarılma talebi1997 Y.İ.M. Tüzüğünün 8 (1). Maddesi

İndir

22.06.2005

YİM
Numara:92/2000
D. No:5/2005

Mehmet S. Uğraşın, Lefkoşa ile KKTC Bakanlar Kurulu vasıtasıyla KKTC vd.Ön İtiraz - Meşru Menfaat - Kamulaştırma Kararının İptali İstemiAnayasanın 152 (2). Maddesi - Sosyal Konut Yasasının 9/1. Maaddesi

İndir

23.06.2005

YİM
Numara:73/1999
D. No:6/2005

Halil Ergin ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıEmeklilik Maaşı - Hak Kazandırıcı Fiili Hizmet Süresinin Belirlenmesi30/96 Sayılı Yasanın 4(5). Maddesi

İndir

23.06.2005

YİM
Numara:41/2001
D. No:7/2005

Mehmet Kasapoğlu ile Kamu Hizmeti KomisyonuVekaleten Görevlendirmeyi reddeden kararın iptali istemi - K.H.K.nun Takdir Yetkisi7/79 Sayılı Yasanın 80. ve Anayasanın 121/2. Maddesi

İndir

24.06.2005

YİM
Numara:17/2005
D. No:8/2005

New Island Education Ltd. ile Lefkoşa Kaymakamlığı Ara Emri - Akaryakıt İstasyonu İnşaat İzninin iptali istemi9/76 Sayılı Yasanın 41/1. ve F. 96 Yollar ve Binalar (Düzenleme)Yasasının 4. Maddesi

İndir

27.06.2005

YİM
Numara:131/2000
D. No:9/2005

Meryem Şaban Mustafa n/d Meryem Yankutan vd. ile Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu vd. Yönetsel Yargı Yoluna Başvurulabilmesi İçin ortada bir yönetsel kararın olması gereği...

İndir

27.06.2005

YİM
Numara:119/2001
D. No:10/2005

Ayşe Ener ile Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı vd.Okul Müdürlüğü Mevkiine atama kararının iptali istemi - Yönetsel Yargı Yerinin Kendi Takdirini, Komisyonun takdiri yerine koyup koyamayacağıKamu Görevlileri Yasasının 92. ve Öğretmenler Yasasının 95. Maddeleri

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon