Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
13.03.2003

YİM
Numara:56,79/1999
D. No:1/2003

Abohorlu İşaat Şti. Ltd.ile L/şa Türk Belediyesiİhalenin ilgili şahsa verilmesi kararının iptali istemi - Tefsir19/98, Yapı İnşaatı ve Tek. İş. ...,md.8(1)

İndir

25.03.2003

YİM
Numara:59/1998
D. No:2/2003

Mehmet S. Uğraşın ile Sayıştay BaşkanıDilekçesine 30 gün geçmesine rağmen cevap alamama - Anayasaya havale istemi - Havale isteminin reddi7/79 Kamu Gör. Yas. Md.114(3), Ana. Md.148

İndir

09.04.2003

YİM
Numara:18/1995
D. No:3/2003

Özgür Saffet ile İçişleri ve İskan Bak. ve diğ.Gayrimenkullerin 3. şahsılara verilmesi kararının iptali istemi - Zaman aşımıAnayasanın 152. Maddesi

İndir

09.04.2003

YİM
Numara:134/2001
D. No:4/2003

Mustafa Gürsoy ile Kamu Hizmeti Kom.Münhale uygun görülmeme kararının iptali istemi......

İndir

11.04.2003

YİM
Numara:107/2000
D. No:5/2003

Elmas Hacıabitoğlu ile Elektrik KurumuProje maliyeti ve trafo katkısı için talep edilen miktarın tamamen hükümesüz ve etkisiz olduğuna karar verilemsi istemiFasıl 170 Elektrik Yasası, md.16

İndir

07.05.2003

YİM
Numara:153/2000
D. No:6/2003

Nurten Güler ile Saptama, Değ. ve Taz. Kom.Kordon Boyundaki dükkanın Terekeye ait olduğunu gösteren tüm işlemlerin ve kararların iptali istemi - Zaman aşımıAnayasanın 152. Maddesi

İndir

16.05.2003

YİM
Numara:103/1998
D. No:7/2003

Gül Öztek ile Başsavcılık ve diğerleriKKTC'den çıkışını yasaklayan kararın iptali istemi - Meşru menfaat -Anayasanın 152. Maddesi

İndir

04.06.2003

YİM
Numara:114/1996
D. No:8/2003

Taner Şeref ile Kamu Hizmeti KomisyonuMünhal ilan edilen mevkiye atanmama veya atanmak için yapılan müracaatı reddeden bir karar talebi - Davanın takipsizlikten dolayı reddi - Davanın cenalandırılması talebi1997 Yük. İda. Mah. Tüz. Md.18, H.M.U.T.E.33,n.4-5

İndir

26.06.2003

YİM
Numara:144/1998
D. No:9/2003

Ergün Aysal ile Güvenlik Kuv. Kom.Davacıyı Sağlıktan emeklilğe sevketmeyen veVeya sağlıktan emekli edilmesi işlemini başlatmayan işlemelerin iptali istemi - Hak düşürücü süre..........

İndir

11.11.2003

YİM
Numara:5/2002
D. No:10/2003

Selçuk Ahmet ile İskan Encümeni ve diğerleriTahsis iptali istemi - Meşru menfaat -41/77 İTEM Yasası

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon