Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.04.1997

YİM
Numara:227/1997
D. No:3/1998

G'e Marina Yat İş.Şir.Ltd. İle Bay. Ve Ulaş. Bak.Ara emri – Fesih kararının kamu hukuku sahasına girmesi halinde Davacının ara emri alıp almamaya hakı olup olmadığı.............

İndir

09.02.1998

YİM
Numara:3/1998
D. No:1/1998

Gümrük Çalışanları Sendikası ile Bakanlar KuruluAra emri42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi

İndir

13.02.1998

YİM
Numara:4/1998
D. No:2/1998

Kıbrıs Türk Amme Mem. Sen. ile Bakanlar KuruluAra emri – Ara emri verilmesi için gereken koşullar42/89 sayılı T.İ.S., Grev ve Ref. Yasası

İndir

22.04.1998

YİM
Numara:231/1997
D. No:4/1998

Kemal Ömer Güvenli vd İç. Ve Köy İşleri Bak.Benzin istasyonu kurma izninin iptali istemiFasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası

İndir

12.06.1998

YİM
Numara:211/1992
D. No:5/1998

Cemil Mustafa vd ile İskân Bakanlığı vd‘T’ cetveli – Kişilerin yasal tasarruflarında bulunan mallar ancak ‘T’ cetveline işlenebilir41/77 sayılı İTEM Yasası

İndir

16.06.1998

YİM
Numara:83/1998
D. No:6/1998

Vakıflar Örg. Ve Din İş. Dai. İle Girne Bel. VdMeşru menfaatTaşınmaz Malları Kiralama ve Değerlendirme Tüzüğü

İndir

17.06.1998

YİM
Numara:16/1996
D. No:7/1998

Önel Ltd. İle Dev. Emlâk ve Mal. DairesiMüstedinin, kira antlaşması tahtında elde ettiği menfaatlerinden feragat ettiğini beyan eden belgenin iptali istemi63/93 Taşınmaz Hazine Malları Yasası

İndir

19.06.1998

YİM
Numara:150/1997
D. No:8/1998

Hakkı Haktanır ile Kamu Hizmeti KomisyonuMünhal mevkiye çağrılmama kararına itiraz – İcrai Karar...........

İndir

29.06.1998

YİM
Numara:115/1996
D. No:9/1998

Emine Kemal ile İskân Encümeni vdTaşınmazın kaynak paketine konması kararının iptali istemi - İlgili kişi kimdir?41/77 sayılı İTEM Yasası

İndir

28.08.1998

YİM
Numara:142/1998
D. No:10/1998

Emek İnşaat Şti.,Ltd. Vd ile Mer. İh. Kom. Vdİhale – İhale ve satın alma işlemlerinin durdurulması istemi – Ara emrinin verilmesine ilişkin ilkeler.....................

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon