Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.01.1996

YİM
Numara:120/1993
D. No:1/1996

Zübeyir Sönmez vd ile İskân BakanlığıSahibi bulundukları başvuru konusu malın avlusunun ilgili şahıslara verilmesiFasıl 224 Taşınmaz Mal Yasası

İndir

05.01.1996

YİM
Numara:50/1992
D. No:2/1996

Tansel Fikri ile Ekonomi ve Maliye BakanlığıEmeklilik ikramiyesi üzerinden kira ve avans borcu kesilmesine itiraz -26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 33. maddesi.

İndir

05.01.1996

YİM
Numara:19/1994
D. No:3/1996

Halis Çalışkan vd ile İçişleri Bakanlığı vdTahsis iptali1978 İnceleme Dağıtım Komisyonu Tüzüğü

İndir

16.01.1996

YİM
Numara:198/1995
D. No:4/1996

Şenol Çiner ile İçişleri Bakanlığı vdİnşaat izninin iptali istemi.................

İndir

19.01.1996

YİM
Numara:136/1992
D. No:5/1996

Mustafa Mehmet Muhtaroğlu ile İskân BakanlığıBaşvuru konusu malın müstediye verilmesi istemi1983 Eşdeğer Mal Vermede Öncelikler Tüzüğü

İndir

26.01.1996

YİM
Numara:117,131/1992
D. No:7/1996

Özkan Safkara ile Eşdeğer Tazmin KomisyonuKarar iptali istemi1983 Eşdeğer Mal Vermede Öncelikler Tüzüğü

İndir

05.02.1996

YİM
Numara:60/1995
D. No:8/1996

Kıbrıs Ticaret Bankası Ltd. İle Lefkoşa Kaza Tapuİpotekli alacaklarda öncelik sırası – Kurumlar vergisi alacağı, haczedilen ve satılan maldan kaynaklanmıyorsa Devletin, ipotekli alacaklıya önceliği yoktur28/85 Kamu Alacaklarının Tahsili Yasası

İndir

16.02.1996

YİM
Numara:95/1993
D. No:9/1996

Mehmet Çakmak ile L.T.B. Başkanıİntibak işleminin iptali istemiBelediye Kamu Görevlileri Tüzüğü

İndir

01.03.1996

YİM
Numara:141/1992
D. No:10/1996

Emine Arat ile İskân BakanlığıKarar iptali istemi1983 Eşdeğer Mal Vermede Öncelikler Tüzüğü

İndir

05.03.1996

YİM
Numara:49/1994
D. No:11/1996

Hasan Orbay Sertaç ile Tuncer ArifoğluGörevden alma kararının iptali istemi – Meşru menfaatFasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon