Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
04.01.1991

YİM
Numara:143/1990
D. No:1/1991

Sıtkıye Mehmet Avni ile Sap. Değ. Ve Taz. Kom. VdBaşvurunun vekil vasıtasıyle dosyalanıp dosyalanamayacağı ve gerekçelerin belirtilip belirtilemeyeceği tartışması1962 Yüksek Anayasa Mahkemesi Tüzüğü

İndir

10.01.1991

YİM
Numara:28/1989
D. No:2/1991

Ayşe Bilgen ile İsk. Bak. İnc. Ve Dağ. Kom. VdMeşru menfaatin hem iptal davasının açıldığı zaman hem davanın işitilme aşamasında mevcut olması gereği41/77 sayılı İTEM Yasasının 40. maddesi

İndir

22.01.1991

YİM
Numara:19/1987
D. No:3/1991

Atlex Co.,vd ile Tic. San. Ve Enerji Bak..İdari karar veya işlemin başvuru konusu yapılabilmesi için icrai olması gereğiFasıl 168 Ticaret Markaları Yasası

İndir

28.01.1991

YİM
Numara:195/1989
D. No:4/1991

İlter Işın ile Ek. Ve Mal. BakanlığıFahri hizmetlerin emeklilik hakları bakımından dikkate alınıp alınamıyacağı26/77 sayılı Emeklilik Yasasının 3. maddesi

İndir

26.02.1991

YİM
Numara:37/1989
D. No:5/1991

Salih Hüseyin Redif ile İskân Bakanlığı vdİfrazın iptali istemi41/77 sayılı İTEM Yasası

İndir

26.02.1991

YİM
Numara:9/1990
D. No:6/1991

Emel Avcıbaşı ile Amme Hizmetleri Kom. VdBir idari işlemin hatalı veya gayri meşru olduğunu kanıtlamak iddiayı yapana düşer..............

İndir

12.03.1991

YİM
Numara:83/1990
D. No:7/1991

Selçuk Kaya ile D.A.Ü. RektörlüğüFakülte ile ilişik kesilme kararının iptali istemiDAÜ Öğretim ve Sınav Tüzüğü

İndir

13.03.1991

YİM
Numara:211/1988
D. No:8/1991

Hasan E. Hakkı ile Merkezi İhale Kom. VdBir idari karar veya işlem aksi kanıtlanıncaya kadar doğru ve meşru sayılır1986 Devlet İhale Tüzüğü

İndir

18.03.1991

YİM
Numara:51/1991
D. No:9/1991

Hasan Yayman ile Tarım ve Orman BakanlığıAvlanma izninin süresi bitmeden iptal edilmesiFasıl 135 Balıkçılık Yasası

İndir

04.04.1991

YİM
Numara:211/1987
D. No:10/1991

Hüseyin Ahmet Demirkaya ile İskân Bak. Vdİfrazın iptali istemi – Meşru menfaat – Zaman aşımı41/77 sayılı İTEM Yasası

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon