Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
06.01.1986

YİM
Numara:10/1984
D. No:1/1986

Ali Höyük ile Güv. Kuv. Kom.Eksik askerlik hizmetinin tamamlanması kararının iptali istemi -14/80 Askerlik Yasası

İndir

27.01.1986

YİM
Numara:87/1984
D. No:2/1986

Mehmet Rasıh ile Eğ. Gnç. Kül. Ve Spr. Bak. VdNakil kararının iptali istemi57/77 sayılı Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası

İndir

29.01.1986

YİM
Numara:51,52/1984
D. No:3/1986

Ahmet Köroğlu ile Mer. Cezaevi vas. BaşsavcılıkAf Yasasının kapsamı1/84 sayılı Af Yasası.

İndir

13.02.1986

YİM
Numara:137/1985
D. No:4/1986

İsmail Akıncı ile Sap. Değ. Ve Taz. Kom. Baş.Ara emri talebi17/81 Kira (Denetim) Yasası

İndir

17.02.1986

YİM
Numara:87/1985
D. No:5/1986

Frank Poppleton ile Ek. Ve Mal. Bak.Fona yapılan ödemelerin K.L.’nin karşılığı T.L. olarak ödenmesi kararının iptali istemi38/82 sayılı Para ve Kambiyo İşleri Yasası

İndir

21.02.1986

YİM
Numara:85/1984
D. No:6/1986

Raşit Muammer ile Ek. Ve Mal. Bak.Bayrak Radyosundaki görevin emeklilik menfaati kazandırıp kazandırmadığım26/77 sayılı Emeklilik Yasası

İndir

24.02.1986

YİM
Numara:125/1984
D. No:7/1986

Argun Aşıkoğlu ile Ek. Ve Mal.Bak. Vergi DairesiTelefon borcunun kamu borcu olup olmadığı tartışması48/77 sayılı Kamu Alac. Tahsili Usulü Yasası.

İndir

28.05.1986

YİM
Numara:24/1986
D. No:8/1986

O. Şevket&Oğlu Ltd. İle Ek. Ve Ma. Bak.Ver. Dai.Ara emri9/76 sayılı Mahkemeler Yasası

İndir

28.08.1986

YİM
Numara:54,69/1986
D. No:9/1986

Müjgan Yusuf Öztürk vd ile İç. Ve İsk. Bak. VdKiralama kararının iptali istemi41/77 sayılı Yasası

İndir

02.10.1986

YİM
Numara:135/1984
D. No:10/1986

Ayşe Erten ile Güv. Kuv. Kom.Mücahitlik terhis belgesi istemi23/70 sayılı Kıbrıs Türk Silahlı Kuvvetleri Kuralı

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon