Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
07.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:133/2018
D. No:5/2019

Janan Meryem Hastunç n/d Janan Meryem Nemburt ile Ediz Hastunç arasındaİstinaf işlemlerinde masraflar için teminat(security for costs)HMUT E.35 n.2 E.48 n.1 n.2 E.60 n.1 n.5 n.6

İndir

04.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2017
D. No:4/2019

Salih Kaçakbaflı ile İlyas Altuntaş arasındaE.2 n.1 celpnamenin niteliği ve içeriği - E.2 n.1 celpnamedeki taleplerin davacının müteakip layihasında genişletilmesi ve tadiliHMUT E.2 n.1 n.6 E.17 n.11 E.20 n.1A E.65 n.2

İndir

28.02.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2019
D. No:3/2019

Serhat Akpınar ile Aybike Alev Yanar arasındaÖzel rahatsızlık (private nuisance)- ara emri istidası - ara emri istidalarındaki taleplerin istidanın dayandırıldığı yasa maddeleri kapsamında olması gerektiği9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41 - Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.46

İndir

22.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2015
D. No:2/2019

Çağın Ltd. ile Kelebek Bayram arasında Esasa ilişkin olgular - tarif üzerine satış sözleşmesi - numuneye göre satış sözleşmesiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.51 - Fasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md.15 16(a) 17 33 41 43 55 - HMUT E.19 n.4 6 E.35 n.4

İndir

04.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:25/2014
D. No:1/2019

Cyprus Craft Co.Ltd. ve diğeri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Adil yargılanma hakkı - yargılamada makul süreFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Fasıl 262 Poliçeler Yasası - 39/1962 İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi Ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Yasa - HMUT E.35 n.4

İndir

      


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon