Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:175/2018
D. No:22/2019

T & T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile Terminal Yapı ve Ticaret Limited Şirketi ve diğeri arasındaBelgelerin ortaya çıkarılması - dava yönetimi - belgelerin ortaya çıkarılması prosedürünün dava yönetiminin amacı ve layihalar ile bütünlük içinde değerlendirilmesi gerektiğiHMUT E.28 n.1 3 14 E.30

İndir

28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:161/2014
D. No:21/2019

İlmiye Cin ile Vodafone Mobile Operations Ltd. arasındaHizmet akdinin feshi - bildirimli fesih - bildirimli fesihin gerekçeli olması ve geçerli sebebe dayanması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d)(C)(Ç)(3) 13(1)(3) 15 - 17/1993 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

27.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2014
D. No:20/2019

Merc A Car Ltd. ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasındaSigorta poliçesinin temel kuralları - bir sigorta poliçesi üzerinden zararın karşılanabilmesi için tarafların niyetleriyle belirlenen sigorta poliçesinde belirtilen koşullara uyulmasının zorunlu olması---

İndir

20.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2017
D. No:19/2019

Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin ile Bekir Erol Raman arasındaHükmün icrasının durması - hükmün icrasını durduran özel sebepler - hükmün icrasının durdurulması müracaatının öncelikle hükmü veren alt mahkemede yapılması gerektiğiHMUT E.35 n.18 19

İndir

10.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:169/2018
D. No:18/2019

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS)ile Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. (Li-Koop)ve diğerleri arasındaAra emri - açıkça yasaya aykırılık - telafisi imkansız zarar ziyan9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.41(1)- 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası - Md.10 12(6) 14 - 22/1992 İş Yasası

İndir

26.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2016
D. No:17/2019

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaEsasa ilişkin olgu - mütecavizliğe dayanan tahliye davalarında esasa ilişkin olgular - talep takririrnde dava sebebi bulunmadığı ve talep (prayer)kısmında talep yapılmadığı iddiası - izin (licence) ilişkisi içeren davada esasa ilişkin olgular---

İndir

19.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:127/2015
D. No:16/2019

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Hasan Özsabancı arasındaMahkeme prosedürlerinin kötüye kullanılması (abuse of court process)29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.4(1)

İndir

15.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:56/2014
D. No:15/2019

Mine Konat ve diğeri ile Lesley Margaret Strath ve diğerleri arasındaVasiyetnamenin tekrar mühürlenmesi (resealing) - vasiyeti tenfiz veya tereke idare emrine itiraz (caveat) - Alt Mahkemede ileri sürülmeyen olguların istinafta ileri sürülemeyeceğiFasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.14 52 - Fasıl 192 Vasiyeti Tenfiz ve Tereke İdare Belgeleri (Tekrar Mühürleme) Yasası - Md. 3 4 5 6 7 - 1955 Tereke İdare Tüzüğü - Md. 24 25

İndir

11.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:140-141-142/2017
D. No:14/2019

Ertoğrul Akbel Trading Co.Ltd.ve diğerleri ile Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. arasındaDonuk alacak - bir borcun donuk alacak kapsamında kabul edilmesi için dikkate alınacak kriterler - kredi değerliliğinin zayıflaması - sorunlu kredi29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası- Md. 3 4 5(1)(2)(3)6 7 8- 39/2001 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası- Md. 23 30 31 34

İndir

08.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2016
D. No:13/2019

Umut Özkaleli ve diğerleri ile Umut Arık arasındaZem ve kadih davası - zem ve kadih davalarında yazılanların doğru olduğu (justification)savunması - belgeyi tanıtma olarak sunma -esasa ilişkin olguFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.4 - HMUT E.19 n.4 E.30 n.2 6

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon