Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
29.01.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:61/2016
D. No:1/2018

Lee James Price yetkili vekili İzzet Gilanlıoğlu vasıtasıyla ile Orhun Saraçoğlu İnşaat Şti.Ltd.ve diğerleri arasındaYetkili mahkeme - Davaların nakli9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 66(3)

İndir

29.01.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:54/2013
D. No:2/2018

Ekrem Bilir ile Tüfekçi Ltd. arasındaZaman aşımı iddiası - Zaman aşımının durması (acknowledgement) - Zaman aşımının durduğuna ilişkin iddianın layihada açıkça yer alması gerektiği - İstinafın reddi. Fasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md. 3(1)(f) 6

İndir

31.01.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:22/2016
D. No:3/2018

HSBC Bank Anonim Şirketi ile Harry Dodds arasındaŞahadet - Emarelerle ilgili yönlendirici kararlar - Şahadete verilecek değer - Banka ile müşteri arasındaki güvene dayalı ilişki (fiduciary relations) -

İndir

20.02.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:186/2016
D. No:5/2018

Mehmet Ay ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı KKTC Polis Genel Müdürlüğü Vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı Ve Diğeri arasındaSabıka kaydından itibaren en az 5 yıllık süre geçmeden yeni bir suç işlenmesi durumunda sabıka kaydının silinmesinin mümkün olmaması - Sabıka kaydının silinmesi için Mahkemenin kişinin iyi halli olduğuna kanaat getirebilmesi açısından müstedinin bu durumu yemin varakası veya sunulacak şahadetle göstermesi gerekliliği26/2012 Sabıka Kaydının Silinmesi Yasası - Md. 4 ve 5

İndir

20.02.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:49/2016
D. No:6/2018

Ferit Yıldırım ile Cipro Investment Ve Trading Ltd. arasındaKarşılıksız çek - çekin karşılıksız çıkması halinde davadan önce ciranta ve keşideciye ihbar verilmesi yükümlülüğü - ihbar verilmemesinin davalıyı yükümlülükten kurtarması nedeniyle istinafın kabul edilmesi. Fasıl 262 Poliçeler Yasası - Md.48 ve 49

İndir

21.02.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:148/2013
D. No:4/2018

Dündar Önal Ve diğerleri ile Remzi Remziler arasındaMahkeme emri uyarınca uyulması gereken sürenin uzatılması - Mahkeme emrine uymayan tarafa uygulanan yaptırımın kaldırılması - Masraflar için teminat (security of cost)istidası. H.M.U.T. E.1(B) n.1(2)(a) n.6(1) n.7 E.57 n.2

İndir

27.03.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:12/2017
D. No:7/2018

Kıbrıs Kapital Finans Ltd. ile Özhan Güzeloğlu arasında.Ek şahadet - Tarafların yemin varakaları arasında ihtilaf olması halinde iddialarını ek şahadetle ıspatlaması - Basit nitelikteki yazım hatalarının(Clerical mistake)düzeltilmesi.H.M.U.T. E.25 n.5

İndir

02.04.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:68/2018
D. No:8/2018

Erdal Aydındağ Ve diğeri ile Suay Design & Construction Ltd. Ve diğerleri arasında.Tek taraflı ara emri - Ara emirlerinin statükonun korunmasını sağlaması.-

İndir

06.04.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:89-91/2014
D. No:9/2018

Tradex Ltd. İle Gökhan Aktaş arasında.Hizmet akdinin bildirimsiz feshi - İspat yükümlülüğü - Fesihte yeterli neden.22/1992 İş Yasası Md. 9(1)10 13 15

İndir

06.04.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:51/2014
D. No:12/2018

Salih Güneş Ve diğerleri İle Mirdad Ghani arasındaTalimat istidasının ilk günü - Duruşma öncesi inceleme - Canlandırma (Restitution) istidası Fasıl 148 - Md.58(1) H.M.U.T E. 30 n.6

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon