Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.01.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:42/2014
D. No:1/2017

Philips James Kirby , yetkili vekileri John Kirby ve Brain Robinson ile 1-Fatma Beyzi, 2-Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 3-Maliye Bakanlığı, 4- Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu arasındaTüzel kişiliği olmayan teşekküllerin dava açamaması veya dava edilememesi - Kişi sözcüğünün tanımı - Aynı olaydan ötürü iki kez tazmin edilememe - Haksız fiil davalarında davalı olması uygun olanlar - Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu - Zorunlu Sigortalar Garanit Fonu alyehine dava açabilmek için takip edilmesi gereken prosedür - Katkısal kusur - Tehlikenin ortaya çıkması ihtimali makul olarak açık veya belirginse tedbir almamak ihmaldir- Yargıtayın acı ve ısdırap için takdir edilen tazminata istisnai haller dışında müdahale etmememsi.39/93 Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası - Md. 51(1)

İndir

27.01.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:123/2011
D. No:3/2017

Arif Salih Cankut ile Remzi Remzilerin vekili sıfatı ile Dündar Ünal arasındaAçık ikrar - Olulu iddiayı ispat külfetinin iddiayı yapanda olması - Esasa ilişkin olgular.-

İndir

31.01.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:74-9/2015-2016
D. No:2/2017

Cevdet Kopar ile Dr. Hüseyin Debreli ve Kadriye Debreli arasındaTahliye - İhtiyaca binaen tahliye - Makul ihtiyaç - Kiralayanın mülkiyet haklarının inkar edilememesi - Kiralayanın mülkiyet hakkının sona erdiğinin iddia edilebilmesi - Aydan aya kira ilişkileri - Fesih ihbarının açık ve anlaşılır olması gerekliliği.17/81 Kira (Denetim) Yasası - Md.7(2)

İndir

20.02.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:164/2016
D. No:4/2017

Alsalam Trading Free Port Ltd. ile Port Isbi Cyprus Fee Zone & Manne Logısücs Services Ltd ve diğerleri arasındaTalimat - Belge ibrazı için talimat dilekçesi - Talimat safhasında sunulmayan belgelerin daha sonra sunulabilmesi için makul ve kabul edilebilir bir gerekçenin varolması gereği - Esasa ilişkin olgu - Esasa ilişkin olguların talep takririnde yer alması gereği - Esasa ilişkin olgularla ilgili veriecek şahadetin layihade yer almasının gerekmemesi. -

İndir

27.02.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2012
D. No:5/2017

Nurcan Sezer yazılı vekaletname tahtında yetkili vekili Hasan Esendağlı ile Dedeman Turizm Ltd. Şti. arasındaKararların tanınıp tenfiz edilmesi - Bir davaya taraf olan şirketin isminin açılan dava veya unvanda tam ve doğru yazılması gerekliliği.22/1988 KKTC ile TC arasında Hukuki Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinin (Onay) Yasası

İndir

07.03.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:159/2014
D. No:7/2017

Hüseyin Kanat ile Sevil Emirzade arasındaYasal kiracı - Yasal kircılığın esasa ilişkin olgu olması ve talep takririnde ne şekide meydana geldiğinin yer almasının gerekmesi - Tahliye - Kiranın ödenmememsinin tek başına tahliye sebebi doğurmaması -Akdin feshedilmesi gereği - Ara kar.17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md. 7(1)(a)

İndir

07.03.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:43/2013
D. No:8/2017

Çağra & Co. Ltd. ile Kemal Özerce arasındaExtension İstidası - İstidanın canlandırılması - İstidanın canlandırılması için dosyalanacak istida için öngörülen bir sürenin bulunmaması.HMUT - E.35 n.11

İndir

07.03.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:12/2013
D. No:6/2017

Ruth Gisela Renate n/d Ruth Reiter ile Delim Boral ve Boral Emlak ve İnşaat Şti. Ltd. arasındaŞirketlerin üyelerinden ayrı bir kişiliğinin olması - Davada taraf olmayan kişilerin sorumluluğuna yol açacak bulgu yapılmasının hukuken mümkün olmaması - Sözleşmeden doğan zarar ziyan.-

İndir

07.03.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:43/2013
D. No:8/2017

Çağra & Co. Ltd. ile : Kemal Özerce arasında--

İndir

20.03.2017

Yargıtay/hukuk
Numara:152/2016
D. No:9/2017

İzzet Lono ile Taylan Sepetcioğulları n/d Taylan Niyazi arasındaTüzüğün Alt Mahkeme veya İstinaf Mahkemesine başvuru yapılabileceğini öngörmesi halinde, başvurunun önce Alt Mahkemeye yapılması gerekliliği.HMUT - E.35 n.19

İndir

      
1234567


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon