Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:8/2016
D. No:27/2019

Serkan Dağlı ve diğeri ile Ruşit Mısırlıoğlu ve diğeri arasındaHile - hilenin varlığı için gerekli unsurlar - hilenin ispatıFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 36

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:25/2019

Bekir Erol Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaTaşınmaz mala tecavüz(Tresspass) - idari bir kararın özel hukuktan kaynaklanan bir hak karşısındaki durumuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md. 43(1) - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt Ve Kıymet Takdiri) Yasası - Md.11(1)(b) 61 80

İndir

24.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:118/2016
D. No:24/2019

Vodafone Mobile Operations Ltd. ile Hüseyin Vehbi Boyacıoğlu arasındaHaksız fesih - bildirimsiz fesihin geçersiz sayılması halinde bildirimli fesih hükümlerinin uygulanması - belirsiz süreli hizmet akdinde tazminat22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d) 13 15(6)(A) 21(1) - Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası - Md. 7

İndir

26.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2016
D. No:17/2019

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaEsasa ilişkin olgu - mütecavizliğe dayanan tahliye davalarında esasa ilişkin olgular - talep takririrnde dava sebebi bulunmadığı ve talep (prayer)kısmında talep yapılmadığı iddiası - izin (licence) ilişkisi içeren davada esasa ilişkin olgular---

İndir

08.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2016
D. No:13/2019

Umut Özkaleli ve diğerleri ile Umut Arık arasındaZem ve kadih davası - zem ve kadih davalarında yazılanların doğru olduğu (justification)savunması - belgeyi tanıtma olarak sunma -esasa ilişkin olguFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.4 - HMUT E.19 n.4 E.30 n.2 6

İndir

29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:10/2019

Mustafa Eran Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaAnayasa Mahkemesine havale talebi - uyuşmazlığın çözümünde etken madde - hükümlerin Anayasaya aykırılığı iddiasıKKTC Anayasası - Md. 1 36(3) 148(1)- Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası- Md.43 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri)Yasası-Md. 11(1)(b) 11A 61 80

İndir

24.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:80/2016
D. No:46/2018

Talat Kürşat ile William George Rene Alcock ve diğeri arasındaBir dava layihasının daha sonraki bir davada emare yapılması - avukat müvekkil ilişkisi - güvene dayalı ilişki (fiduciary relations) Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 2(1)(b)- 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 42(2)

İndir

18.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:29/2016
D. No:45/2018

Tasfiye Halinde Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi ile Erdem Şerifoğlu arasındaCezai şart (penalty) - belirlenmiş tazminat (liquidated damages) - belirli bir olgunun gerçekleşmesi koşuluFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md. 23 (a)(b)(d)(e) 74 82 83

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2016
D. No:29/2018

Bumerang Travel Club Ltd. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasındaGıyaben verilen hükmün iptali (set aside) - tebliğin usulüne uygun olması gerektiği19/1963 Pul Yasası - Md.35(2) - HMUT E5 n.7 E17 n.10

İndir

12.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:171/2016
D. No:25/2018

Zehra Yüksel ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaAnayasa mahkemesine havale - Anayasanın 131. maddesinin yorumu için havaleKKTC Anayasası- Md. 1 131 148 149 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası – Md. 10 34 - Ahkamül Evkaf Kuralları

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon