Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
05.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:42/2014
D. No:1/2016

Philip James Kirby, yetkili vekilleri John Kirby ve Brain Robinson ile Fatma Beyazi ve diğerleri arasındaİstinaf masrafları için teminat - Security for Costs.H.M.U.T E.60 n.1

İndir

19.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:171/2013
D. No:3/2016

Mehmet Şahin Gündüz ile Escon Ltd. ve diğerleri arsındaZamanaşımı - Fasıl 148 Haksız Filler Yasası madde 68 - Davanın haksız fiilin meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde açılması gereği - Özel yasa, genel yasa - Hangi yasanın uygulanacağı tartışması - Yasaların yorumu - Özel olan Haksız Fiiller Yasasının zamanaşımına ilişkin hükümleri dururken genel hükümlerin uygulanamaması.Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.68

İndir

19.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:122/2011
D. No:2/2016

Ahmet Mehmet Aktaş ile İsmail Osum, Merhum Hüseyin İsmail Mustafa Terekesi İdare Memuru ve diğeri arasında Sınır ihtilafı - Taşınmaz mala tecavüz (trespass) - Yıkım emri- İhbar - H.M.U.T. E.35 n.10 altında ihbarFasıl 224 Md.58 H.M.U.T. Emir 35 n.10

İndir

28.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2011
D. No:6/2016

Gönyeli Belediyesi ile Baştaşlar İnşaat Şirketi Ltd. arasındaYazılı metinlerin yorumlanması - Tefsir - Yasaların yorumu - Faiz - 9/76 Mahemeler Yasası, madde 42(2)- Şahadet- Yargıtayın Alt Mahkemenin tanıkların şahadetlerini değerlendirmesine genellikle müdahale etmemesi.664/03 Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesine İlişkin Tüzük - Madde 16(9) 9/76 Mahkemeler Yasası - Madde 42(1)

İndir

28.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:54/2014
D. No:5/2016

Jale Sakaoğlu ve diğerleri ile Alas Construction Ltd. arasındaCase management -Dava yönetim kuralları - Talimat istidasıH.M.U.T E.1(A) E.1(B) E.30 n.1

İndir

28.01.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:172/2012
D. No:4/2016

Akıle Sami Hıfzı n/d Akıle Kader ve diğeri ile Gönyeli Belediyesi ve diğeri arasındaYetki - Görev yetkisiliği - Ara emri- Geçici ara emrinin yürürlükten kaldırılması - Şahıs zapt müzekkeresi (writ of attachment) istidasının reddi - Masraf emri - Müstediler aleyhine verilen masraf emri.KKTC Anayasası - Md. 152

İndir

17.02.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:139/2011
D. No:8/2016

Mehmet Gazi ile Serap Gazioğlu n/d Serap Öztürk arasındaLayiha teatisi - Mukabil talebe müdafaa dosyalanmaması - Şahadet - Layihalarda kabul edilen olgular - Seri yargılama.H.M.U.T - E.65 n.2 E.26 n.11

İndir

17.02.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:111/2012
D. No:7/2016

Raner International Ltd. ile KKTC Elektrik Kurumu arasındaMuvaffakat - Muvafakatın tanımlanması - Hangi anlaşmaların sözleşme sayılacağı - Hukuk davlarında ispat külfeti - İhtimaller dengesi.Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası- Md. 1013.

İndir

29.02.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2013
D. No:9/2016

Elmaz Döveç ile Güvenlik Kuvvetleri Mensupları Yapı Kooperatifi (GÜYAP) Ltd. arasında Sözleşme - Yasal olmayan sözleşmele - Sözleşmenin feshi.19/1998 Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası - Md.3 - 4.

İndir

29.02.2016

Yargıtay/hukuk
Numara:152-153-154-161-168/2012
D. No:10/2016

Güngör Sipahioğlu ve diğerleri ile Universal Bank Ltd. arasındaŞirket tasfiyesi- Universal Bankın tasfiyesi talebi - Quasi partnership - Quasi partnership prensibinin bu meselede uygulanıp uygulanamayacağı tartışması - Bankanın quasi partnership company olarak değerlendirilmemesi - Just and equitable winding up -Adil ve hakkaniyet uyarınca tasfiye - Şirket yönetiminden haksız olarak dışlanmak - Azınlık hissedarlarına baskı yapılması - Şirketin göze batacak şekilde kötü yönetilmesi- Unfairly prejudicial - Casting vote (ikinci oy veya karar oyu)-Foss v. Harbottle kuralları - Tasfiye talebinin redddilmesi - %50şer hisseye sahip 2 grup arasındaki ihtilafın tasfiye sebebi olarak kabul edilmemesi.Fasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 211(f) - 214.

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon