Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:112/2016
D. No:17/2019

Nina Maiko n/d Nikolayevna Nina Mayko ile Mustafa Yeniada arasındaEsasa ilişkin olgu - mütecavizliğe dayanan tahliye davalarında esasa ilişkin olgular - talep takririrnde dava sebebi bulunmadığı ve talep (prayer)kısmında talep yapılmadığı iddiası - izin (licence) ilişkisi içeren davada esasa ilişkin olgular---

İndir

08.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:83/2016
D. No:13/2019

Umut Özkaleli ve diğerleri ile Umut Arık arasındaZem ve kadih davası - zem ve kadih davalarında yazılanların doğru olduğu (justification)savunması - belgeyi tanıtma olarak sunma -esasa ilişkin olguFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.17 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.4 - HMUT E.19 n.4 E.30 n.2 6

İndir

29.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2016
D. No:10/2019

Mustafa Eran Raman ile Nezire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin arasındaAnayasa Mahkemesine havale talebi - uyuşmazlığın çözümünde etken madde - hükümlerin Anayasaya aykırılığı iddiasıKKTC Anayasası - Md. 1 36(3) 148(1)- Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası- Md.43 - Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri)Yasası-Md. 11(1)(b) 11A 61 80

İndir

24.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:80/2016
D. No:46/2018

Talat Kürşat ile William George Rene Alcock ve diğeri arasındaBir dava layihasının daha sonraki bir davada emare yapılması - avukat müvekkil ilişkisi - güvene dayalı ilişki (fiduciary relations) Fasıl 2 Avukatlar Yasası - Md. 2(1)(b)- 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md. 42(2)

İndir

18.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:29/2016
D. No:45/2018

Tasfiye Halinde Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi ile Erdem Şerifoğlu arasındaCezai şart (penalty) - belirlenmiş tazminat (liquidated damages) - belirli bir olgunun gerçekleşmesi koşuluFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md. 23 (a)(b)(d)(e) 74 82 83

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:69/2016
D. No:29/2018

Bumerang Travel Club Ltd. ile Creditwest Faktoring A.Ş. arasındaGıyaben verilen hükmün iptali (set aside) - tebliğin usulüne uygun olması gerektiği19/1963 Pul Yasası - Md.35(2) - HMUT E5 n.7 E17 n.10

İndir

12.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:171/2016
D. No:25/2018

Zehra Yüksel ve diğerleri ile Güner Göktuğ arasındaAnayasa mahkemesine havale - Anayasanın 131. maddesinin yorumu için havaleKKTC Anayasası- Md. 1 131 148 149 - Fasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yasası – Md. 10 34 - Ahkamül Evkaf Kuralları

İndir

27.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:50/2016
D. No:21/2018

Ekin Adademir Limited ile Tolgay Mear arasındaEstoppel by record prensibi -Res judicata Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası – Md.13 - HMUT E 35 n 4

İndir

19.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:57/2016
D. No:18/2018

Orhan Ağıt ve diğeri ile Oluç Okut arasındaSözleşmenin ihlali- - yeni sözleşme ile eski sözleşmenin şartlarının değiştirilmesi---

İndir

12.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:74/2016
D. No:17/2018

Tek-jen Finans Ltd. ile Burhan Boranbay ve diğeri arasındaİpotek senedi - -sözleşmede iradelerin uyuşması(ad idem)11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası – Md.2 35 36(1)(a) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon