Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:160/2015
D. No:30/2019

Özkan Kırkalı ile Hasan Hacışevki ve diğeri arasındaSözleşmenin aynen ifası - substancial performance prensibi - tazminat talebiFasıl 232 Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası- Md.2

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:152 -156/2015
D. No:28/2019

Wendy Joyce Smith ile Egemen Debreli arasındaSözleşme ihlaline dayanan davalarda esasa ilişkin olgular - davada tarafların eksik bırakılmasının sözleşmeye dayanan davalarda hukuki ilişkinin doğru sunulduğu durumlarda telafi edilebilecek bir durum olmasıFasıl 15 Zamanaşımı Yasası - Md.5 - H.M.U.T. E.2 n.1 E.10 n.9

İndir

19.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:127/2015
D. No:16/2019

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Hasan Özsabancı arasındaMahkeme prosedürlerinin kötüye kullanılması (abuse of court process)29/2013 Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası - Md.4(1)

İndir

19.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:38/2015
D. No:9/2019

Alemdar Elektronik Ltd. ve diğeri ile Tüjen Arhun yetkili vekili Tekin Arhun vasıtasıyla arasındaYasal kiracılık ilişkisi - vekilin fesih ihbarı verip vermemesi - kira sözleşmesinin feshinden sonra ödenecek kullanım kaybı miktarı - sözleşmelerin şahsiliği prensibinin istisnası - kira sözleşmelerinde kefilin sorumluluğu - istinaf sebeplerinin gerekçeli olması gerektiği Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.84 86 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.2 - HMUT E.25 n.1 E.35 n.4

İndir

08.03.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:196-197/2015
D. No:6/2019

Kansu Ercantan ile Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu ve diğeri arasındaBankanın zarara uğratılması - bankanın zarara uğratılması halinde sorumluluk - layihalarda esasa ilişkin olgular39/2001 KKTC Bankalar Yasası - Md.6(2) 15(3) 23(3)(A) (6) 25 29 30 31 37(1)(2)(3) 39 - Fasıl 9 Şahadet Yasası - Md.5(1) 5A 5B - 32/2009 Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yasası-Md.3-Fasıl 113 Şirketler Yasası -Md. 53(1)(A) 62

İndir

22.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:21/2015
D. No:2/2019

Çağın Ltd. ile Kelebek Bayram arasında Esasa ilişkin olgular - tarif üzerine satış sözleşmesi - numuneye göre satış sözleşmesiFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md.51 - Fasıl 267 Eşya Satış Yasası - Md.15 16(a) 17 33 41 43 55 - HMUT E.19 n.4 6 E.35 n.4

İndir

11.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:60/2015
D. No:42/2018

Cahit Falyalı ve diğeri ile Saffet Mehmetalioğulları arasındaSerian hüküm(Summary judgement) - mersum senet - hile iddiasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası- Md. 36 78 80 - HMUT E.18 n.1

İndir

05.11.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:90/2015
D. No:35/2018

Emel Aydın ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ve diğerleri arasındaYüksek İdare Mahkemesinin yetkisi – kamu gücü kullanılması - istinafın kabulü22/1992 İş Yasası

İndir

24.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:181/2015
D. No:31/2018

Erol Ergün ile Mihraciye Zorali arasındaUsulüne uygun olmayan vekaletnameler - tapu devir işleminin geçersiz sayılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md.164 - Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası – Md. 7 - 11/1978 Taşınmaz Mal (Devir ve İpotek) Yasası- Md. 10(1)(3)

İndir

27.06.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:27/2015
D. No:22/2018

Malyalı Tuirstik Servisleri Ltd. ile Sanpa Turizm Ltd. arasındaGeçerli sözleşmeler - yasa dışı sözleşmelerFasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 23 65 - 31/2009 Şans Oyunları Yasası – Md. 7 26 38

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon