Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
30.09.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:37/2014
D. No:33/2019

Erkman International Co.Ltd. ile Ektam Kıbrıs Ltd. arasında Şirket tasfiye istidası - şirket tasfiye istidalarının dava nitelikli işlem olup 6 haftalık istinaf süresine tabi olduğuFasıl 113 Şirketler Yasası - Md. 213(1) - 9/1976 Mahkemeler Yasası - Md.2 - 17/1981 Kira (Denetim) Yasası - Md.6 - H.M.U.T. E.35 n.2 E.55

İndir

28.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:82/2014
D. No:29/2019

Kono Dış Ticaret ve diğeri ile Mustafa Aslanbaba ve diğeri arasındaTemlik (devir)sözleşmesi - feragat işlemi ile temlik (devir) işleminin farkı - talep takririndeki esaslı olgularH.M.U.T. E.9 n.10

İndir

25.06.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:22 - 23/2014
D. No:26/2019

Nedim Yılmaz ve diğeri ile Mehmet Vedat Azizalp ve diğeri arasındaHile - Memurun (kamu görevlisi) ihmalkarlığı - memurun (kamu görevlisi)işlem yapan kişilere karşı işlemdeki rolüne bağlı olarak yasal yükümlülükleri çerçevesinde makul dikkati göstermekle yükümlü olduğuFasıl 148 Haksız Fiiller Yasası - Md.36 51(1)(b)(2)(e) - Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10(1) 13 17 - H.M.U.T. E.35 n.4

İndir

28.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:161/2014
D. No:21/2019

İlmiye Cin ile Vodafone Mobile Operations Ltd. arasındaHizmet akdinin feshi - bildirimli fesih - bildirimli fesihin gerekçeli olması ve geçerli sebebe dayanması gerektiği22/1992 İş Yasası - Md.12(1)(A)(d)(C)(Ç)(3) 13(1)(3) 15 - 17/1993 Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO)nün İşveren Tarafından İşe Son Verme Hakkında 158 Sayılı Sözleşmesi (Onay) Yasası

İndir

27.05.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:88/2014
D. No:20/2019

Merc A Car Ltd. ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi arasındaSigorta poliçesinin temel kuralları - bir sigorta poliçesi üzerinden zararın karşılanabilmesi için tarafların niyetleriyle belirlenen sigorta poliçesinde belirtilen koşullara uyulmasının zorunlu olması---

İndir

15.04.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:56/2014
D. No:15/2019

Mine Konat ve diğeri ile Lesley Margaret Strath ve diğerleri arasındaVasiyetnamenin tekrar mühürlenmesi (resealing) - vasiyeti tenfiz veya tereke idare emrine itiraz (caveat) - Alt Mahkemede ileri sürülmeyen olguların istinafta ileri sürülemeyeceğiFasıl 189 Terekelerin İdaresi Yasası - Md.14 52 - Fasıl 192 Vasiyeti Tenfiz ve Tereke İdare Belgeleri (Tekrar Mühürleme) Yasası - Md. 3 4 5 6 7 - 1955 Tereke İdare Tüzüğü - Md. 24 25

İndir

04.01.2019

Yargıtay/hukuk
Numara:25/2014
D. No:1/2019

Cyprus Craft Co.Ltd. ve diğeri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı vasıtasıyla KKTC Başsavcılığı ve diğerleri arasında Adil yargılanma hakkı - yargılamada makul süreFasıl 155 Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası - Fasıl 262 Poliçeler Yasası - 39/1962 İnsan Haklarını Ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi Ve Buna Ek Protokolün Tasdiki Hakkında Yasa - HMUT E.35 n.4

İndir

21.12.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:99/2014
D. No:49/2018

Laila Wirgness Mc.Meekin ile Ramazan Uyar ve diğerleri arasındaSözleşme ihlali - ifanın imkansız hale gelmesi - sözleşmedeki haktan feragat Fasıl 149 Sözleşmeler Yasası - Md. 10 13 18 19 42 55 56 73(1) 78 - Fasıl 232 Arazi Satışı (Aynen İfa) Yasası - Md. 2 - 38/2007 Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası - Md. 21 - Fasıl 109 Taşınmaz Mal Edinme (Yabancılar) Yasası - HMUT E2 n.1

İndir

26.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:157/2014
D. No:33/2018

İsmail Beydola & Sons Ltd. ve diğeri ile Colin Paul Mulcahy ve diğeri arasındaSözleşmenin kuruluşu ve ihlal edilmiş sayılmasıFasıl 149 Sözleşmeler Yasası – Md. 10 13 73 - HMUT E.2 n.1

İndir

26.10.2018

Yargıtay/hukuk
Numara:19/2014
D. No:34/2018

Yüksel Ahmet Raşit Ltd. ile Dee European Com. Ltd. ve diğeri arasındaEsasa ilişkin olgu – tali olgu ayrımıFasıl 267 Eşya Satış Yasası – Md 61.

İndir

      
12345678910


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon