Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.01.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:73/2008
D. No:1/2013

Mehmet Sıtkı n/d Mehmet Muharrem Sıtkı ile Güzin Boyer ve diğerleri arasındaHotchpot kuralı - Terekeden alınacak paylar hesaplanırken, müteveffanın sağlığında müteveffadan aldıkları "by way of advancement" (avans) taşınmaz malların hesba dahil edilmesi için emirFasıl 195 Vasiyet ve Teverüs Yasası - Madde 51.

İndir

14.01.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:58/2007
D. No:2/2013

Tanfer Taşkan ve Fatih Taşkan ile Ramadan H. Güney (vefat etti) -Tereke İdare Memurları Avukat Güner Çakın ve Sadiye Borahan arasındaBorç ve ipotek senedi - Borç Senedinden doğan alacak - Hile - Borç senedi ile ipotek senedinin hile ile imzalatıldığı iddiası - Borç senedindeki borç ödenmediği için ipotek senedine konu gayrimenkulün satılmasına emir verilmesi - Davacıların bu kararı istinaf etmesi - İstinafın reddi.72/1962 sayılı Faizci Olarak İş Yapan Kişilerle İlgili Hükümler Koyan Kanun

İndir

23.01.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:3/2013
D. No:3/2013

Ulusal Birlik Partisi ve İrsen Küçük ile Ahmet Kaşif arasındaUBP Divan Başkanlığı Kararının iptali - UBP tüzüğünün 28. maddesi altında birinci turda kurultay üye tamsayısının salt çoğunluğu gerektiği - 2. tur yapılması gerektiğine dair tespit kararı - 2. turda Kurultay tarihindeki, Kurultay üyelerinin oy kullanacağı. 10/75 sayılı Siyasal Partiler Yasası madde 12(8)

İndir

14.02.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:31/2011
D. No:4/2013

Graham Valentine Juke ile Kıbrıs Vakıfalar Bank Ltd. arasındaAra emri - Ara emri verilmesine ilişkin pensipler - Dava konusu taşınmazın dava neticeleniceye kadar başkalarına satmaktan, hibe ve ipotek verilmekten men edilmesi için ara emri talebi9/76 Mahkemeler Yasası - Madde 41

İndir

14.02.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:100/2011
D. No:5/2013

Robert Alan French ile Akfinans Bank Ltd. arasındaAra emri - Ara emri vermenin şartları - Ara emri safhasında davanın esasnına girip neticelendirmenin doğru olmaması - Ara emri istidasının ret ve iptal edilmesi - Ret kararının istinaf edilmesi - Yargıtayın İlk Mahkeme kararını iptal etmesi.9/76 Mahkemeler Yasası - Madde 41

İndir

28.02.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:119/2011
D. No:6/2013

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve diğeri ile Doç Dr. Atilla Elçi arasındaHizmet Sözleşmesi - Sözleşmenin feshedilmesi - Fesih kararının iptali için dava açılması - Yetki - Davaya Kaza Mahkemeisnin değil Yüksek İdare Mahkemesinin bakmaya yetkili olduğu ön itirazı -Ön itirazın reddi - Red kararının istinaf edilmesi - İstinafın reddi.-

İndir

01.03.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:145/2011
D. No:7/2013

Ayşe Öztaç ile Canev Değirmenci ve diğerleri arasındaİzinsiz açılan kuaför salonu açılması - İş yerine giriş çıkışların rahatsızlık verdiği nedeniyle kapatılması için dava açılması - Yetki - Davaya bakmaya Kaza Mahkemesinin değil de Yüksek İdare Mahkemesinin yetkili olduğu ön itirazı - Ön itirazın kabul edilerek davanın iptal edilmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilmesi.55/1989 İmar Yasası - 1990 Planlama Onayı Tüzüğü

İndir

20.03.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:103/2009
D. No:8/2013

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile Kayas Construction Ltd. arasındaHaksız fiil - İhmalkarlık - Kazı çalışamları sonucu elektrik kablolarının hasara uğraması nedeniyle zarar ziyan talebi - Haksız fiili işlediği iddia edilen tarafın belirtilmediği ve davaya taraf yapılmadığı iddiası ile talebin reddi - Red kararının istinafı - İstinafın kabul edilmesi - İspat külfeti - İspat külfetinin Davalıya geçmesi - Şahadet - İhtimaller dengesi - İhtimaller dengesine göre İlk Mahkemenin bulgusunun hatalı olması.Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası

İndir

15.04.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:45/2008
D. No:9/2013

Nazire Hasan Hüseyin n/d Pervin Hasan Hüseyin ile Bekir Erol Raman arasındaGeçit hakkı - Alt Mahkemenin, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürünün kararının kesinleşmediği nedeniyle geçit hakkını iptal etmesi - İptal kararının istinaf edilmesi - İstinafın kabul edilerek Alt Mahkeme kararının iptal eidlmesi.Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası - Madde 61 80

İndir

15.04.2013

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2012
D. No:1/2013

Ahmet Kayım ile Vakıflar Örgütü ve Dinişleri Havva Hanım Hacı Ali Efendi Vakfının emaneten idarecisi ve temsilcisi arasındaTadilat istidası - Ek yemin varakası talebi - Talebin HMUT Emir 39 nizam 16 hükümlerinin talep edilen değişikliği yapmaya cevaz vermediği nedeniyle reddi - Red kararının istinafı - İstinafın reddi.HMUT Emir 39 nizam 16

İndir

      
123456789


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon