Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
03.01.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:52/2009
D. No:4/2010

John Smith ve diğerleri ile Pauline Judith Smith arasındaGayrimenkulün %50 hissesinin davacı adına kaydı istemi-

İndir

27.01.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:12 ve 18/2007
D. No:1/2010

Kıbrıs Kredi Bankası ile Halil Okur ve Adem Kaan V. Kaner arasıdaTasfiye - Tasfiye halinde bulunan bankanın direktörleri, yöneticileri ve diğer yetkililerinin şirket parasını ve malalrını kötüye kullandıkları iddiası - Zararın tazmini talebiFasıl 113 Şirketler Yasası madde 312

İndir

17.02.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:41/2005
D. No:2/2010

Hasan Ali Gökay ile Fatoş İnanıroğlu ve diğerleri arasında--

İndir

17.02.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:11/2008
D. No:3/2010

Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. ile fahri Şöför ve diğeri arasındaTadilat istidasıHukuk Muhakemeleri Usulü Tüzüğü Emir 25 nizam 123 ve Emir 48 nizam 2

İndir

10.05.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:1 ve 95/2009 ve 2010
D. No:7/2010

Emir Ömer Topal (Küçük) ve diğerleri ile Önceleri Emper Otelcilik Olarak bilinen ve KKTC Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 13.3.1997 tarihinde isim değişikliği ve Kyrenia Jasmine Court Hotel and Casino Ltd. arasındaTakipsizlik nedeniyle davanın iptali - Tehir talebi - Tehir talebine itibar edip etmeme konusunda mahkemelerin adli takdir yetkisi bulunması - Takdir yetkisinin adli kullanılması gereği.-

İndir

26.05.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:106 ve 108/2007
D. No:8/2010

Salahi Erata şahsen ve Çevre Mimarlık Mühendislik Bürosunun sahibi sıfatıyla ve diğerleri ile Sonuç Mertoğlu arasındaAlacak Davacı - Proje çizimi ücretinin bir kızmının ödenmemesi nedeniyle ödenmesi talebi - Mukabil talep - Projenin eksik olduğu iddiası ile zarar ziyan talebi.-

İndir

31.05.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:2/2009
D. No:1/2010

Aslı Akı ile Kıbrıs Türk Hava Yolları Şti. Ltd. arasındaDavanın nakli - Yetkili Mahkemeye davanın nakli - Yüksek Mahkemenin davanın naklinde yetkili olması - Davanın Deniz Hukuku kuralları tahtında açılmaması nedeniyle Deniz Hukuku yetkisi kullanan bir Mahkemeye nakledilememesi.9/76 Mahkemeler Yasası - Md. 66

İndir

11.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:1/2007
D. No:1/2010

İstimlak eden makam olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen KKTC Başsavcısı ile Sercem Construction Ltd. arasındaTakdir-i tazminat - İstimlak nedeniyle tazminat talebi. Kamulaştırma bedelinin tespiti - Emsal satış bedellerinin dikkate alınması. Şahadet - Bilirkişi şahadeti.-

İndir

17.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:23/2009
D. No:9/2010

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. ile Ali Yırtıcı arasındaHesapların eksiye düşmesi - Davacının hesaplarının eksiye düştüğünü tespit etmesi üzerine Davalıya bir dilekçe ile hesaplarında hata olduğunu belirterek hesaplardaki hataların düzeltilmesini talep etmesi.-

İndir

18.06.2010

Yargıtay/hukuk
Numara:32/2005
D. No:10/2010

Taner Talat ve diğerleri ile Okan Töre ve Tanyol Güner, Mustafa Talat Terekesi, Tereke İdare Memuru arasındaFasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası madde 51 - Müteveffanın hayatta iken sağlığında evladına taşınır veya taşınmaz mal vermesi - Taşınır veya taşınmaz mallar "by way of advancement" verilmişse, bu malalrın hesaplamaya katılacağı - Sağlığında bir evlada bağışlanan malların terekede hesaplamaya katılmayacağının vasiyetnamede belirtilmesi gereği. "by way of advancement"in kapsamının ne olduğu tartışması. "hotchpot kuralı" - Müteveffanıns ağlığında "advancement" olarak bir evlada verdiği para veya malın, müteveffanın terekesinin bölüşümünde hesaba katılması.Fasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası madde 44(a) 51 Fasıl 189 Tereke İdare Yasası madde 55

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon