Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
07.03.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:6/2000
D. No:1/2003

Dr. Sadık Arslansoylu ile Dr. Mustafa ÇağınMahkeme Nizamatı - Nizamatın muğlak ve ivasız olduğu nedeni ile Davacının Davalıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkı olmadığı hususunda bulgu yapması - Yargıtayın İlk Mahkeme kararını iptali.............

İndir

14.03.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:62/2000
D. No:2/2003

Anglo-Med. Ltd. ile Elektrik KurumuSayacın yanlış okunmasından dolayı aradaki farkın iadesi talebiFasıl 170, md. 63, 47

İndir

21.03.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:6, 8/2002
D. No:3/2003

Tacan Hasan Mesutoğlu ile Akyap İnşaatİstinaf dosyalama süresinin uzatılması talebi - Talep doğrultusunda karar verilmesi - Kararın istinafı -H.M.U.T. E.35. N.2

İndir

04.04.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1999
D. No:4/2003

Özgül Mustafa ile Peri HakkıVasiyetname -Vasiyetnamenin geçersiz olduğuna karar verilmesi - Kararın istinaf edilmesi -İstinafın reddiFasıl 195 vasiyet ve Tevarüs Yasası, md.23, 28

İndir

14.04.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:26/2002
D. No:5/2003

Hayat Eczaneleri Ltd. ile Merkez Ecza Deposuİstinaf süresinin uzatılması Talebi - Talebin reddi - Red kararının istinafı - istinafın reddiH.M.U.T. E.35. N.2, E.35, n.19

İndir

29.04.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:42/2000
D. No:6/2003

Mehmet Hattat ile Kıbrıs Euro Bank Ltd.Alacak davasıi 

İndir

20.06.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:39/2002
D. No:7/2003

Ekonomi ve Maliye Bak. ve diğ. ile Haluk A. AkmanDavacıların 21/2000 sayılı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında oldukları hususunda beyan edici emir talep etmeleri21/2000 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yas., md.9

İndir

26.06.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:88/1999
D. No:9/2003

Oktan Türe ile Taner Talat ve diğerleriDavacı, müteveffanın sağlığında Davalılara bağış yolu ile verdiği arsaları avans ve/veya sermaye olarak verdiğini iddia ederek, davalıların terekeden alacakları payı hesaplarken arsaları hesapa katması talebiFasıl 195, md.51

İndir

26.06.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:65/2000
D. No:8/2003

Güzin Boyer ile Rengin Güder ve diğerleriTerekeden alınacak paylar hesaplanırken, müteveffanın sağlığında müteveffadan aldıkları "by way of attachment" taşınmaz maları hesaba dahil etmeleri için emir verilmesi.........

İndir

03.11.2003

Yargıtay/hukuk
Numara:26/2000
D. No:10/2003

Ermataş Ltd. ile Mustafa ÖzkayımAlacak davasıFasıl 267, Eşya Satışı yasası, md.61

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon