Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.06.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1998
D. No:1/2000

Daniel Joseph Delargy ile Ekonomi ve Maliye Bak.Yabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı7/80 sayılı yasa, Md. 6(b)(iii)

İndir

21.06.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:11/1999
D. No:2/2000

Süper Kola Marketing Ltd. ile Metin DoğuAlacak davası - mersum borç senedi - Satıştan doğan alacak talebi - Talebin reddi - Red kararını istinaf - istinafın reddi.Fasıl 149, Md.78

İndir

29.06.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:25/2000
D. No:3/2000

Fahri Karagözlü ile Köşklüçiftlik Sağlık Ltd.İcra emrinin istinafın neticesine değin durdurulması talebiH.M.U.T. E.35, n.18, E.48, n.8(1)

İndir

26.09.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:77/1999
D. No:6/2000

Sonay Bozer ve diğ. ile Perihan ToyganAra emri - Gayrimenkulün satışını, elden çıkarılmasını önlemek için verilen ara emri - Ara emrine karşı istinaf - İstinafın kabul edilerek ara emrinin iptal edilmesi.......

İndir

26.09.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:45/1998
D. No:5/2000

Özkay Mehmet ile Hasan Halil TerekesiAlacak davası - Borcun faizleriyle birlikte ödenmesi talebi - Şahadet - Şahadetin değerlendirilmesi.......

İndir

26.09.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1997
D. No:4/2000

Christopher Boak ile Hasan ŞerbetçioğluAraba satışından doğan alacak talebi - Talebin isbatlanamadığı gerekçesiyle reddi - Red kararını istinaf - İstinafın reddi..............

İndir

31.10.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:64/1998
D. No:7/2000

Mecal Güvenay ile Emper Otelcilik Ltd.Hizmet Akdi - Göreve son verme - Hizmet akdinin feshedilmesi nedeniyle tazminat talebi - Talebin reddi22/1992 İş yasası, md.47

İndir

28.11.2000

Yargıtay/hukuk
Numara:27, 48/1988, 1999
D. No:8/2000

Pembe Alaçam ile Metin HakkıTazminat- trafik kazası nedneiye tazminat - Dr. Raporunun fuzulü ve/veya gerksiz ve7veya mahkeme sistemini suistimal etme mahiyeti gerekçesiyle talep takririnden ihracı istemi - İstemin reddi - Red kararını istinaf.........

İndir

21.06.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:16/2000
D. No:8/2001

Ali Demirağ & Sons Ltd. ile Akdeniz Garanti BankasHükmün hile veya yanıltma yoluyla elde edildiği iddiasıyle iptali istemi - İstemin reddi - red kararını istinaf - İstinafın reddi......

İndir

22.11.2001

Yargıtay/hukuk
Numara:64/2000
D. No:12/2001

K.T.Hava Yolları ile Halil Çakallıİş aktinin feshi - Sözleşmenin feshedilerk Davalı KTHY tarafından Davacının görevine son verilmesi - Göreve iade veya tazminat talebi - İlk Mahkemenin Davacıya tazminat ödenmesi için emir vermesi - Dava layihalarının eksik olması - Usul hukuku kuralları - Tazminatın hesaplanması.H.M.U.T. E.64

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon