Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
26.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1995
D. No:4/1998

Hıfsı Işıltan ile Zşhni SevilTahliye - Vakıf malında mütecaviz olduğu nedeniyle tahliye talebi - Vakıf arsası üzerine Davalı tarafından inşa edilen konutun vakfa ait olup olmadığı tartışması - Sözleşmeye göre Davalı ve eşinin evde oturma hakları olduğuFasıl 337 Evkaf ve Vakıflar Yas. Md. 23, 36

İndir

28.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1996
D. No:5/1998

Münür Sevanç ile Ali ZihniSözleşmenin geçerli olup olmasığı tartışması - Borç senedi - Mersum borç senedi - Şahadet - Yasaların yorumlanması - kamu yararıFasıl 149, md.78

İndir

04.12.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:70/1996
D. No:27/1998

Ezer Ertaç ile Hüseyin ErtaçHibe yoluyla taşınmaz mal devri - Hibenin şartlı olması gereği - Taahhütname- Taahhütnamenin karşılıksız olması nedneiyle geçersiz kabul edilmesi - Davanın yanlış açılması nedneiyle reddedilmesi ve bu konuda istinaf dosyalanmaması.......

İndir

05.01.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1997
D. No:1/1998

Av. Gözel Halim ile Mehmet FehmiVasiyetname - Vasiyetnamenin geçerli olmadığı doğrultusunda emir talebi - Talep doğrultusunda emir verilmesi- Kararın istinaf edilmesi - İstinafın reddiFasıl 195 Vasiyet ve Tevarüs Yasası, md.23(d)

İndir

12.01.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:91/1997
D. No:2/1998

Tuncabank ile Aralsan Ltd.Seri Usulle hüküm alma istidasının, istinafın neticesine dek durdurulması talebi - Talep doğrultusunda karar verilmesi - Kararın istinaf edilmesi - İstinafın reddiH.M.U.T. E.35. N.18

İndir

22.01.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:57/1993
D. No:3/1998

İbrahim Mehmet Gaziasker ile Fatma RemziHibe - Nufuz suistimali -Hibenin geçersiz olduğuna dair emir talebi - Talep doğrultusuna emir verilmesi -Kararı istinaf -......

İndir

06.02.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:31/1997
D. No:7/1998

Ann Leach ile Naim temelHaksız fiil - Haksız bir fiil neticesi zarar ziyan talebi -Fasıl 148 Haksız Fiiller Yasası Md. 51(1)

İndir

06.02.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:13/1996
D. No:6/1998

Ayhan Kaymak ile Bora AtunAlacak davası - Davacının kamu görevlis,i olamdı nedneiyle proje anlaşmasının geçersiz olduğu iddiası - Şahadet - şahadtein değerlendirilmesiFasıl 149, Md.65

İndir

06.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:88/1997
D. No:8/1998

Aralsan Ltd ve diğ. ile Kıbrıs Tunca BankBorç senedi - Kısa yoldan hüküm talebi (summary Judgement) -Anayasaya havale istemi - İstemin reddi - Red kararını istinaf - İlk Mahkeme kararının iptaliH.M.U.T. E.18

İndir

09.03.1998

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1997
D. No:9/1998

Everest Bank Ltd. ile Hors GünterDuruşma sırasında vekaletname ve banka teminatı ibraz edilmek istenmesi - Vekaletname ve banka teminatını pulsuz olduğu gerekçesiyle ibrazına itiraz - Emarelerin ibrzına izin verilip bir haftaya kadar pullanması için emir verilmesi - istinaf - istinafın kabul edilmesi - İlk Mahkeme kararının iptali19/63 Pul Yasası, Md. 35, 36

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon