Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
01.12.1977

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1995
D. No:14/1997

Mithat Baştuğ ile Düriye OrhonTahliye - Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi - 2 yıllık kira sözleşmesinin en az 2 şahit huzurunda imzalanması gereği - İspat - yazılı bir belgenin aksini iddia eden tarafın çok ciddi deliller öne sürmesi gereği.........

İndir

04.03.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:8/1997
D. No:1/1997

Yüksel A. Raşit Ltd. ile Erma Gıda Paz. Ltd.Ara Emri - Konunun ciddi olması ve ileride telafisi imkansız bir zararın doğacağı hususları - Tartışma konularının ihbarlı yapılması gereği - Tedbir almadan istidayı uzun süre ertelemenin hatalı olması9/76 Mahkemeler Yasası, Md.41(1)

İndir

24.03.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1995
D. No:2/1997

Nurten Güler ile Kamil ÇağayTereke İdare Memurluğundan Azletme için emir talebi - Talep doğrultusunda karar verilmesi - kararınistinaf edilmesi - İstinafın kabulüFasıl 189 Tereke İdare Yasası, Md.45(1)

İndir

29.04.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:48/1996
D. No:3/1997

Everest Bank Ltd. ile CypfruvexAlacak davası - Borç ve faizlerinin icra olanağı bulunamadığı kararına karşı istinaf - İstinafın kabul edilerek kararın iptal edilmesiFasıl 113 Şirketler Yasası, md.217

İndir

11.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1996
D. No:4/1997

Suzan Tütüncü ile abit Hacıabitoğlu TerekesiHile - Hile ile mal devri - Devir işleminin geçersiz olduğuna dair emir talebi - Talebin reddi - Red kararına karşı istinaf - İstinafın reddi.......

İndir

13.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1995
D. No:5/1997

Hasan Yıltaş ile Kaza Tapu AmiriTaşınmaz mal satışı - Hisseli taşınmazın satışı - Opsiyon hakkı - Opsiyon hakkının yasaya uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmasıFasıl 224 Taşınmaz Mal Yasası, Md.25

İndir

18.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:16/1995
D. No:6/1997

Nazım Erden ile İçişleri Köyişleri ve Çevre Bak.Akova sondaj kuyusun kazılmasının Ergenekon sondaj kuyusunun kurumasına neden olduğu iddiası - Meyve ağaçlarının kuruması nedeniyle tazminat talebi - Zaman aşımıFasıl 148 Md..68(b)(c), Fasıl 15, Md.5

İndir

27.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:69/1996
D. No:8/1997

Serhan Çınar ile Kemal KalıçayMakul kira tespiti talebi - talebin reddi - Red kararını istinaf - İstinafın reddi17/81 Kira (Denetim) Yasası, md.5, 6

İndir

27.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1995
D. No:7/1997

Akten Ltd. ile Ertuğrul AkbelAlacak davası -Borç senedinden doğan alacak- mersum borç senediFasıl 149 Akiler Yasası, Md.78

İndir

30.06.1997

Yargıtay/hukuk
Numara:67/1996
D. No:9/1997

Sabri Tahir ile Gültex Sanayi ve TicaretHükümlü borç - Hükümlü borcun tatmin edilmesi için Müstedilerin mal sahibi bulunduğu menkullerin icra yolu ile satışı için başlatılan işlemlerin iptali istemi - Alt Mahkemede ele alınmayan konuların Yargıtayca karara bağlama yetkisiH.M.U.T. E.35, n.8

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon