Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
28.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1996
D. No:5/1998

Münür Sevanç ile Ali ZihniSözleşmenin geçerli olup olmasığı tartışması - Borç senedi - Mersum borç senedi - Şahadet - Yasaların yorumlanması - kamu yararıFasıl 149, md.78

İndir

04.12.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:70/1996
D. No:27/1998

Ezer Ertaç ile Hüseyin ErtaçHibe yoluyla taşınmaz mal devri - Hibenin şartlı olması gereği - Taahhütname- Taahhütnamenin karşılıksız olması nedneiyle geçersiz kabul edilmesi - Davanın yanlış açılması nedneiyle reddedilmesi ve bu konuda istinaf dosyalanmaması.......

İndir

24.01.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:19/1993
D. No:1/1996

Ali Erdal Osman ile Behçet OldaçayGeçit hakkı - Tapu Müdürünün geçit hakkının iptali yönünde aldığı kararın iptali istemi - Tapu Müdürünün kararının iptali - kararı istinaf -Fasıl 224 Taşınmaz Mal yasası, Md.11A(5)

İndir

26.01.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:32/1995
D. No:2/1996

Ersay İşletmeleri Ltd. ile Sayber Ltd.Ara emri - Ara emri talebinin reddi - red kararına karşı istinaf - istinafın reddi.............

İndir

01.03.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1995
D. No:3/1996

Ali Riza Görgün ile Hüseyin Erdal ve diğerleriAra emri - davalıların elinde bulunan belgeleri üçüncü kişilere vermelerini men eden ara emri talebi - Ara emrin adil ve uygun hallerde verilmesi gereği - Mahkemede hazır olmayan kişileri etkilemesi nedeniyle ara emrin reddi- Yargıtayın karar verinceye kadar statükoyu korumak amacıyle ara emrin verilmesi için dosyayı İlk mahkemeye iade etmesi9/76 Mahkemeler Yasası, md.41

İndir

29.03.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1995
D. No:4/1996

M. Kemal Birgen ile Türk Bankası Ltd.Talep takriri tadili istemi - İstemin reddi - red kararına karşı istinaf - istinafın reddiH.M.U.T. E.25

İndir

25.04.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:58/1992
D. No:5/1996

Vakıflar ve Din İşleri ile Pembe MarmaraTahliye - Mütecavizlik nedeniyle tahliye ve ara kar talebi - Talebin reddi - Red kararına karşı istinaf - İstinafın reddi17/81 Kira (Denetim) yasası Md.7

İndir

26.04.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:24,25/1995
D. No:6/1996

K.T.Hava Yolları ile Fikret Çavuşoğluİş Akdi - İiş akdinin haksız yere sona erdirilme kararının geçersiz olduğuna dair emir talebi - Talep doğrultusunda hüküm verilmesi - Hükmün istinafı -İş Yasası, md.12

İndir

21.06.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:11/1995
D. No:7/1996

Ben Holding Plc. İle Limasol Türk Koop. BankasıAra emri -Ara emrinin tadiline itiraz 

İndir

28.06.1996

Yargıtay/hukuk
Numara:23/1995
D. No:8/1996

Christopher Boak ile Hasan ŞerbetçioğluYeniden şahit çağırma - Şahit çağiırma talebinin reddi - red kararının istinafı - İstinafın redddi.......

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon