Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
14.01.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:53/1993
D. No:1/1994

İrfan Çalı ile Patricia Steward AmithYabancıdan satım alınan taşınmaz malın kaydı - Faiz - Faiz şartının kaldırılması7/80 sayılı Yasa

İndir

31.01.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:29/1993
D. No:5/1994

Taney Aşçıoğulları ile Yusuf KarataşTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Kusur oranının %25 ve %75 olması - Sterlinin değer kaybının dikkate alınması - Davacının ileri bir tarihte kalça protez ameliyatı olacağı bulgusu - İngiliz içtihatlarının dikkate alınması.........

İndir

31.01.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:39/1993
D. No:2/1994

Kemalettin Hunter ile Afife AkgözVasiyetname - Vasiyetnamenin geçersiz addolunması talebi - Talebin reddi - Red kararı aleyhine istinaf - İstinafın reddiFasıl 195 Vasiyetname ve Tevarüs Yasası Md.23(d)

İndir

14.02.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:17/1993
D. No:3/1994

Sadıkoğulları Ltd. Şti ile K.T.T.İ.Ltd.Tahliye - Mütecavizlik nedeniyle tahliye talebi - Sözleşme süresinin sona ermesine rağmen davalının oteli terketmemesi........

İndir

16.02.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:22/1993
D. No:4/1994

Eren Kahya ile Hasan NazlıMahkeme nizamatı - Mahkeme Nizamatının bir tür tespit kararı olması - Mahkeme Nizamatına dayanarak açılan bir davada alacağın vadesinin gelmiş olması gereği9/76 Mahkemeler Yasası, Md.25(3)(a)(v)

İndir

21.02.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:36/1993
D. No:6/1994

Özkan Şabanlı ile Elektrik KurumuFaiz- Ana paraya kapitalize edilen faiz kararına istinaf - Kararın faiz üzerine fazi içerdiği oranda hatalı olduğu görüşü9/76. Md.42(2), F.150, 31/83 Md.57(1)

İndir

30.03.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:43/1993
D. No:8/1994

Mumin İnce ile İbrahim DoğanGenel ve özel tazminat - Davacının şiddetli darbe sonucu işitme kaybına uğraması - Genel ve özel tazminatın davacının çektiği sızı ve ızdırap, enflasyon ve İngiliz içtihatları dikkate alınarak yükseltilmesi...........

İndir

30.03.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:54/1993
D. No:7/1994

Mahmut Onur ile Alev GökaydınTahliye - Makul surette ihtiyaca binaen tahliye talebi - Tahliye kararı aleyhine istinaf - İstinafın reddi........

İndir

13.04.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1993
D. No:9/1994

Osman Hürdoğanoğlu ile Kaya ŞevkiTazminat - Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi - Dava mevzuunun değiştirilmesi - Dava mevzuunun değiştirilme talebinin istinaf duruşmasında geç yapılması nedeniyle çoğunluk kararıyla reddedilmesi - Azınlık görüşüne göre dava mevzuunun değiştirilebileceği görüşü.......

İndir

09.05.1994

Yargıtay/hukuk
Numara:56/1993
D. No:10/1994

Sittika Yaşar ile Meryem H. KitaplıSözlü akit ihlalinden doğan tazminat - Tazminat miktarının yükseltilmesi talebi - tazminatın yükseltilmesiFasıl 149, md.70

İndir

      
123


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon