Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
21.01.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:34/1992
D. No:1/1993

Hüseyin Emirzade ile Mehmet N Hüseyin RızaTahliye - esasa müteallik inşaat için tahliye emri talebi - Tahliye emrine karşı istinaf - İstinafın reddi - Tahliye emri icrasının 5 ay müddetle durdurulması17/81 Kira (Denetim) yasası Md.7(1)

İndir

27.01.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:46/1992
D. No:2/1993

Veras Company Ltd. ile Işıl CankanTahliye - Makul surette ihtiyaca binaen tahliye talebi - Yasal kiracı - Tahliye emrinin 2 ay süre ile durdurulması - Tahliye emrine karşı istinaf - İstinaf ihbarnamesinin tadiliH.M.U.T. E.35, n.2

İndir

12.02.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:25,26/1992
D. No:3/1993

Trade-Lease Company ile Latifoğlu Ltd.Ara emri - Ara emrine karşı isinaf9/76 Mahkemeler Yasası, md.73

İndir

12.02.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:55/1992
D. No:4/1993

Raşid A.Raşid Ltd. ile İsmail OsumAlacak davası - İhtimaller dengesi........

İndir

12.02.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:62/1992
D. No:5/1993

Elbas Kıbrıs Ltd. ile Pearl Construction Ltd.Alacak davası - Seri usulle hüküm verilmesi kararına karşı istinaf - İstinafın reddiH.M.U.T. E.18, n.1-6

İndir

26.02.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:12/1993
D. No:6/1993

Baydu Necati Özkan ile L/şa Kaza Tapu DairesiBölünmesi mümkün olmasyan malların aleni müzayede ile satılması talebi - Tapu Amirinin satış kararı vermesi - Satış kararının iptali istemi - Ara emriFasıl 224 Taşınmaz Mal Yasası, md. 27, 28

İndir

12.04.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1992
D. No:7/1993

A. Demirağ & Sons Ltd. ile K.T.S.İ.HoldingTahliye - Avukatlıktan çekilme - Gıyapta verilen hükmün iptali isteminin reddi - Ek şahadet dinletmek talebi..........

İndir

30.04.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:68/1989
D. No:8/1993

Eric Raymond Eary ile KTFDYabancıdan satın alınan taşınmaz malın kaydı7/80 sayılı Yasanın 6(b) maddesi

İndir

30.04.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:30/1992
D. No:9/1993

Baydu Necati Özkan ile Ahmet Necati ÖzkanAlacak davası.............

İndir

30.04.1993

Yargıtay/hukuk
Numara:45/1992
D. No:10/1993

Hasan Yıltaş ile Kaza Tapu AmiriOpsiyon hakkı - Tapu kayıtlarının iptali istemi - Hile iddiasıFasıl 224, md.80, 11/78 İpotek Yas. Md.50

İndir

      
12345


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon