Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
11.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1990
D. No:1/1992

Mustafa Gül ile Ayşe Erdal GülTaşınmaz malın mülkiyet hakkının Davalı adından iptal edilerek Davacı adına kayıt ve tescil edilmesi emrine karşı istinaf - Nüfuz suistimali.........

İndir

19.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:55,56/1991
D. No:2/1992

Gökler Ltd. ile Güve. Kuv. Kom.Tehir talebinin reddi - Tehir müracaatında Mahkemelerin geniş takdir yetkisi olması - Davacı aleyhine mukabil talep uyarınca emir verilmesi - İstinafın tutarsız olması nedeniyle istinaf masraflarını Davacı avukatının ödemesine emir verilmesi.........

İndir

20.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:1/1992
D. No:4/1992

Ömer Bullici ile Şefika DurduranAra emri - Taşınmazın satışının durdurulması için ara emri talebi - Dava sonuna kadar ara emrinin kesinleştirilmesi - Kuvvetli dava sebebi olması gereği - Müstedilerin haklı bir davası olup olmadığını araştırmadan emrin Yargıtay tarafından iptal edilmesiFasıl 224 Taşınmaz Mal Yasası, Md. 27

İndir

21.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:46/1991
D. No:3/1992

Yüksel A. Raşit Ltd. ile Mustafa KargılıAlacak davası - Zamanaşımı -Alacağın zamanaşımın uğradığı nedeniyle reddi kararına karşı istinaf - istinafın kabulüFasıl 15 Zamanaşımı Yasası, Md.3(1)

İndir

21.02.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:51,52/1991
D. No:5/1992

Güneş Menteş ile İrdelp SoykanHile - Gayrimenkullerin hile yolu (fraud) elde edildiği hususunu reddeden İlk Mahkeme kararının istinafı - İstinafın reddi - Nisfet hukuku (Equity)9/76 Mahkemeler Yasası, md.38(a)

İndir

04.03.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:20/1991
D. No:6/1992

Wilfred James Saunders ile KTFDYabancıdan satın alınan taşınmaz malın kaydı7/80 , Md.6(b)(2)

İndir

13.04.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:16/1991
D. No:7/1992

Gen-Ak Ltd ile behçet Musa ZorbaTrafik kazasından doğan tazminat talebi - Kazadan Sigorta Şirketinin sorumlu olamdığı iddiası - Sigortanın sorumlu olduğu hususunda emir verilmesi - Emrin istinafı -...........

İndir

24.04.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:21/1991
D. No:8/1992

Musa Yazgı ile Ektam Kıbrıs Ltd.İş kazası nedeniyle tazminat talebi - ispat - İşin fabrikaya ait bir iş olup olmadığı ve işverenin talimatı ile yapılıp yapılmadığının ispatlanamadığı bulgusu - Olgularla ilgili bulguFasıl 134 Fabrikalar Yasası, md.26(1)

İndir

18.05.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:10/1990
D. No:9/1992

Colonel Dauglas O.May ile KTFDYabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı - İspat7/70 sayılı Yasa, Md. 6(a)(b)(c)(d)

İndir

09.06.1992

Yargıtay/hukuk
Numara:16/1992
D. No:10/1992

Sevil Türkalp ile Zorlu TöreKira mukavaelesi - Sözleşmenin sona ermesi - Yasal kiracılık - Birikmiş kira borclarının ödenmesi talebi17/81 Kira (Denetim) Yasası, Md.3(1)

İndir

      
1234


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon