Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
10.01.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:117/1987
D. No:1/1989

Yüksel A. Raşit ile Başsak & Co. Ltd.Garnishee – Garnishee istidası – Hukuk Muhakemeleri Usul Tüzüğü Emir 43 (1)(2) ve (3) maddelerine göre dosyalanan garnishee istidası –H.M.U.T. E.43(1)(2)(3)

İndir

12.01.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:73,74/1988
D. No:2/1989

Hüseyin Cahit Celal ile İbrahim İzzetHileli mal transferi – Hükmün icrası durdurulduktan sonra yapılan devir işlemlerinin iptali –Ön itiraz – Davada taraf olma –Tek taraflı Müstedaaleyh (Exparte respondents) –İcranın durdurulduğu süre içerisinde Fasıl 62 altında istida dosyalanamamasıH.M.U.T., E.9, n.10, F.62, Hileli Transf. Önleme .

İndir

10.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:91/1988
D. No:8/1989

Mustafa Çıraklı ile Boysan Boyra, Gülten A. Danaİstinaf süresinin hesaplanması – İstinaf ihbarnamesine hükmün sonradan eklenmesiH.M.U.T. E.35, n.3

İndir

17.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:85/1987
D. No:3/1989

Hüseyin Sadık ile Hasan HüseyinMersum borç senedi – Senedin geçerli olup olmadığı tartışması – Tabii sevgi ve şefkat karşılığı yapılan senet – Karşılıksız senet – Sözleşmeler Yasası Fasıl 149 madde 25 –Müdafaa –Fasıl 149, Md. 78, 25(1)

İndir

17.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:93/1988
D. No:4/1989

Arabul Holding Ltd ile Altekin K. ErginelMukabil istinaf süresinin uzatılması – Mukabil istinafın geç dosyalandığına ilişkin itirazH.M.U.T. E.35, n.10

İndir

21.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:100/1987
D. No:5/1989

Philip Thedore Wilton Wynn ile Ersoy MithatTahliye – Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tahliye talebi –Kiracılık ilişkisinin ispatı – Kiracılık ilişkisinin nasıl doğup sona erdiğinin ispatı –..............

İndir

21.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:52/1988
D. No:6/1989

Fevzi Karip ve diğeri ile Kamber Karabaş ve diğeriTazminat – Ölümle sonuçlanan trafik kazasında tazminat talebi – Kusur oranı –Talep takriri – Talep takririnde müteveffaya muhtaç olan kişilerin yazılması gereği –İşverenin sorumluluğu – Davalı 1’in Davalı 2’nin müstahdemi olması –Tazminatın tespiti.........

İndir

23.02.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:68/1988
D. No:7/1989

Ali Akif ile Osman FümüşayTahliye – İhtiyaca binaen tahliye – Müşkülat – Davacı ve Davalının müşkülat açısından kıyaslanması – İspat külfeti –Masraf emri17/81 Kira (Den.) Yas Md. 7(1)(g)

İndir

06.03.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:95/1988
D. No:9/1989

Hüseyin Mustafa ile Derviş KoruçamTazminat – Sünnetin hatalı yapılması nedeniyle tazminat talebi –Tazminatın tespiti – Küçüğün ameliyatları ile çektiği acı ve ızdırabın dikkate alınması –İlk Mahkemede ve müdafaa takririnde ileri sürülmeyen bir hususun Yargıtayda ileri sürülememesi.........

İndir

08.03.1989

Yargıtay/hukuk
Numara:61, 37/1983 1984
D. No:10/1989

Rosaline Elsie Watkins ile Ekonomi ve Maliye BakYabancıdan satın alınan taşınmaz malların kaydı – İspat –İspat külfeti –Sözleşme – Satış sözleşmesinin geçerli olup olmadığı tartışması –Yorum – Yasaların yorumu – Özel – Genel Yasa –7/80, Md.6(b)(iii)

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon