Ana menuyu geç or Gec


Aradığınız kriterlerdeki sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

     
TarihTürTaraflarKonuYasa Maddesiİndir
12.04.0198

Yargıtay/hukuk
Numara:21/1988
D. No:16/1988

Abdullah R.Sabet ile. Alper Osmanİş sözleşmesinin ihlâli nedeniyle tazminat talebi –Tadil edilen talep takririne müdafaa verilmemesi – İlk Mahkemede konu edilmeyen hususların Yargıtayda ileri sürülememesi -H.M.U.T. E.25

İndir

07.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:51/1987
D. No:1/1988

Güner A. Olkan ile Tamer N. AtayolTazminat – Trafik kazası nedeniyle tazminat talebi –Tazminatın tespiti – Benzeri davalarda tespit edilen miktarlar, paranın alım gücündeki düşüş ve çekilen acı ve ıstırabın dikkate alınması................

İndir

11.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:124, 125/1987
D. No:2/1988

Hasan Gencebay ile Derviş Ahmet Kara İstinaf süresinin uzatılması –Usul – İstinaf süresini uzatmak için istida dosyalanması -İstinaf süresini uzatma nedenleri - İstinaf süresinin uzatılmasına ilişkin prensiplerH.M.U.T. E.35, N.2, E.57, N.2, E.48, N.2

İndir

14.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:87, 99/1987
D. No:3/1988

Haldun Targan ile Müdüroğlu Ltd.Tanık çağırmaya izin verilmemesi – Müdafaa hakkı tanınmadan karar verilmesi –Müdafaa hakkı – Tanık çağrılmasına izin vermeme, söz ve savunma hakkı tanımama –Resen tanık çağırma – Mahkemenin resen tanık çağırma yetkisiH.M.U.T. E.33, N.7

İndir

28.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:74/1986
D. No:4/1988

Amber H.Fevzi ile Yüksel Ü. EminGeçit hakkı – Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü – Tüzüğün 4. maddesi – Olanaklar ölçüsünde en az zarar ve rahatsızlık veren geçit güzergahının tercih edilmesi gereği – Alternatif geçit güzergâhlarının karşılaştırılması - Geçit hakkı sahibinin arazide amacına uygun değişiklikleri yapabilmesi Fasıl 224 Taş. Mal (Tas., Kay. Kıy. Tak) Yas

İndir

28.01.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:98/1987
D. No:5/1988

Kâmil M. Ergüven ile Ahmet Beliğ Paşa VakfıKira tespiti – Emsal kiraların dikkate alınması -Yeminname – Kira tespit istidalarında kiraya etken olay ve koşullarda ne gibi değişiklikler meydana geldiğinin yeminnamede belirtilmesi gereği.17/81 Kira (Den) Yasası Md.5, 6

İndir

07.03.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:46/1987
D. No:6/1988

Bakanlar Kurulu ile Mehmet BirgenYetki –Özel hukuk – kamu hukuku ayrımı – Davacının talep ettiği kira ödeneğinin Polis (Genel) Nizamnamesine dayanması – Davacının talebinin hangi hukuk alanına girdiği tartışması............

İndir

10.03.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:9/1988
D. No:7/1988

Özker Özgür vd ileRauf R. Denktaşİstinafta ek şahadet sunma istemi – Davalılar zem ve kadih davasında Davacı lehine verilen hükmü istinaf ettiler –İstinafta ek şahadet dinlenmesine ilişkin prensipler –Usul – E.35, n.8 – İstinafta yeni şahadet dinlenmesi konusunda Mahkemenin takdir hakkı bulunması.H.M.U.T. E.35, n.8

İndir

23.03.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:50/1987
D. No:8/1988

Ahmet Soyutürk ile Halil TunççevikSavcılığın hukuk davasında temsil yetkisi – Kamu görevlisi aleyhine şahsen açılan bir davada Savcılığın savunma yetkisi – Savcının avukat tutma varakası dosyalamasının doğru olup olmadığı tartışması –Savcılığın ceza ve hukuk davalarında devleti temsil yetkisi –Anayasa, Md.158(3)(5), F. 2 Avukatlar Yas Md.11(1)

İndir

24.03.1988

Yargıtay/hukuk
Numara:41/1987
D. No:9/1988

Palm Beach Tourism Ltd. ile K.T.T.İ. Ltd.Alacak davası – Mahkeme hükmünün gerekçeli olması gereği –Dolar olarak hüküm verilmesi – Teminatın dolar olarak yatırılması nedeniyle iade edilecek paranın da dolar olarak belirlenmesi.............

İndir

      
12345678


Ask Admissions

Contact us

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Yüksek Mahkeme
Saray Önü
Lefkoşa Kıbrıs
2285185 | 2274155
Daha Fazla Telefon